Системата за разпределение на европейските субсидии във Франция е несправедлива и се нуждае от реформиране, тъй като съдейства за увеличаване на неравенството между фермерите в страната, се посочва в доклад на френската Сметна палата, пише sinor.bg.

Според одиторите, анализирали разпределението на директните плащания през периода 2000-2016 г., прилагането на настоящата система на практика е лишено от логика, тъй като тя "страда от недостатъчна обоснованост и контрол, действа като фактор за задълбочаване на неравенството и е остаряла".

В доклада са изтъкнати следните проблеми:

1. Най-дребните и диверсифицирани ферми със слабо въздействие върху околната среда получават малка част от финансирането, докато големите ферми, специализирани в една култура и поради това въздействащи максимално върху биоразнообразието, заработват добре в рамките на програмите за подпомагане.

2. Между 2000 и 2016 г. броят на фермерите, получаващи "приход от дейна взаимопомощ", е нараснал 4 пъти до 33 300 души, т. е. само 1 от 26 фермери е получил субсидията като добавка към доходите си. Това съдейства за разслоението сред фермерите - малките стопанства обедняват, а най-големите увеличават състоянието си. При това част от директното финансиране е облагодетелствало ферми, които и без него са били печеливши - между 2008 и 2015 година. 716 млн. евро са били преведени на селскостопански производители, чиито приходи са надхвърляли показателя за доходите на средното френско домакинство от 1 700 евро месечно. Одиторите посочват, че несправедливостта на системата за разпределение на субсидиите е заложена с решение от 2006 г., което взема за основа производството във фермите между 2000 и 2002 г., а не данните от последните години. Това е довело до разлика в плащанията за единица площ в размер на 100%, т. е. някои фермери вземат двойно по-големи субсидии на хектар от други.

3. Налице е поразително неравенство между животновъдството и отглеждането на основните земеделски култури - животновъдите получават 2 пъти по-ниско подпомагане от производителите на зърнени и маслодайни култури, които при това използват големи количества пестициди, замърсяващи околната среда. Одиторите са установили и пряка връзка между директната помощ и прекомерните инвестиции при основните култури, водещи до повишаване на производителността (особено за сметка на машините), както и на увеличеното междинно потребление най-вече на изкуствени синтетични ресурси (торове и пестициди) с ниското ниво на пределните приходи (отразяващи допълнителния приход от всяка следваща единица произведена продукция - бел. ред.).

Реформи в евросубсидиите за фермерите

Реформи в евросубсидиите за фермерите

По-малко от големите фермери ще получават помощи

В крайна сметка системата за разпределение на субсидиите на практика се подкрепя от основните селскостопански организации във Франция, в които масово членуват фермери, подобрили финансовите си резултати благодарение на европейските фондове, а дребните фермери, на които от работа не им остава време да вдигнат глава, нямат свои профсъюзи.

Основната част от подпомагането за френските фермери достига 7,8 млрд. евро годишно и представлява над половината от онези 14,5 млрд. евро, които страната като най-голям бенефициент на европейските фондове получава всяка година от Европейския съюз.