Комисарят по селското стопанство Мариан Фишър Бойл предлага въвеждането на реформи в Общата селскостопанска политика (CAP) на Евросъюза, научаваме от BBC.

Сега по CAP се изразходват 40% от евробюджета, възлизащ на € 106 млрд. годишно.

Голямата промяна е, че по-малко от големите фермери ще получават помощи: субсидиите на стойност над € 100,000 ще бъдат намалени с 10%, над € 200,000 с 20% и над € 300,000 с 45%.

Също така ще се увеличи изискването за количество отглеждана земя за получаване на евросубсидия. В момента могат да се получат пари от ЕС за най-малко 3 декара, като административните разходи за обработване на информацията за малките парцели често са по-високи от размера на отпусканите помощи.

В момента страните от ЕС трябва да заделят 5% от плащанията за фермери във фонд за развитие на селските райони. Тези суми са предназначени за природни катастрофи и промени свързани с климата, а също и за диверсификация на фермите към други бизнес зони.

Според новите предложения, вече 13% от плащанията ще отиват в този фонд.

Ще бъде преустановена практиката да се заделят 10% от селскостопанската земя необработвани, въведена през 1988 с цел справяне с проблема на свръх-предалгането, който проблем отдавна вече не същестува.

Това, че отмяната на наредбата-отживелица се дискутира чак сега, за пореден път показва колко тромава е европейската административна машина.

Комисията счита да се откаже от изкупуването на прекомерната продукция от селското стопанство по гарантирани цени.

Комисар Фишър Бойл е заявила, че CAP трябва да се измени заради разширяването на ЕС до 27 члена и заради бързо променящия се свят. Последните съществени реформи в CAP бяха предприети през 2003.

Сега предстоят консултации по предложенията, окончателните планове ще са готови през май следващата година.