Гръцките магистрали се оказват доста скъпи и слабо планирани. Това коментират в свой доклад от Европейската сметна палата, посветен на публично-частните партньорства и договорите за концесия.

Данните от документа показват, че централната гръцка автомагистрала А3, по която минава част от европейския път Е65, струва по 20,2 милиона евро на километър.

В същото време националният път между Елевсина и Патра струва по 13 милиона евро на километър, а магистралата между Коринт и Каламата, както и разклонението от Лефктро до Спарти - по 8,7 милиона евро на километър.

Според изчисленията общо разходите на трите инфраструктурни проекта са се увеличили с 69% не само заради икономическата криза в страната, но и заради лошо планиране, пише местното издание Kathimerini.

Защо най-богатата държава в Източна Европа е пестила пари за нови магистрали?

Защо най-богатата държава в Източна Европа е пестила пари за нови магистрали?

Новото правителство планира да промени това

От доклада става ясно, че за периода на финансиране между 2000 и 2014 година осем публично-частни партньорства за проекти за общо 6,8 милиарда евро са били субсидирани от Европейския съюз (ЕС). Гърция е получила най-висок процент на финансиране от всички страни за изпълнението на такива проекти.

Участието на ЕС се изчислява на 58,5% от сумата или около 3,3 милиарда евро. За сравнение страната с най-много публично-частни партньорства - Франция, има 21 проекта за 9,8 милиарда долара, а финансирането от европейските фондове е едва 324 милиона евро.