Приблизително 6 милиона украински бежанци са избягали в съседни европейски страни от началото на войнаta на 24 февруари. С исторически ход ЕС разреши на хората, бягащи от войната в Украйна да живеят и да работят в рамките на Европейския съюз до три години.

За да помогне на правителствата ЕС освободи няколко милиарда от Кохезионния фонд, който включва финансиране от Европейския социален фонд и FEAD, Европейският фонд, създаден за подпомагане на най-нуждаещите се. Тези милиарди вече могат да бъдат изразходвани за спешна помощ на украинските бежанци.

Българската икономика има поне 150 000 свободни работни места, включително за украинци

Българската икономика има поне 150 000 свободни работни места, включително за украинци

Строителството и транспорта са между секторите с най-много незаети места

Парите могат да бъдат изразходвани за временно настаняване, храна, одеяла и дрехи, както и за услуги, включително психологическо консултиране, медицински грижи и образование. Националните правителства могат да поискат обратно парите, които вече са похарчили за подобни разходи от началото на войната.

Освен тези средства са налични и 10 милиарда евро от фондове за възстановяване от пандемия, известни като REACT-EU. 3,5 милиарда евро вече са изплатени на държавите-членки, като най-голям дял от тях получават страните, които приемат най-много бежанци.

Защо обаче за финансирането на живота на бежанците се преразпределят пари от други бюджети, а не се ползват "свежи" пари?

"Седемгодишният бюджет, който започна през 2021 г., беше създаден за мир. Никой не е предвидил, докато договаряхме този бюджет, че ще има война в Европа. Мисля, че е справедливо да се каже, че бюджетът, с който разполагаме сега, всъщност не е създаден за ситуацията, в която се намираме", коментира пред EuroNews генералният директор по заетостта, социалните въпроси и приобщаването на Европейската комисия Йост Корте.

Генералният директор подчерта колко бързо са били освободени тези пари, като каза, че "това, което Европейската комисия прави, е да използва всички възможности за гъвкавост и всички маржове, които има в бюджета." 

"Ние силно мотивираме и насърчаваме държавите-членки да използват парите, които все още са в ръцете им, за целта направихме много лесно разрешението за разходването им", добави той. Корте обясни и защо все още има неразпределени пари в бюджета.

"Всъщност е възможно държавите-членки до края на 2023 г. да харчат пари по програмите от 2014-2020 г. Така че седемгодишният период всъщност е почти десетгодишен."

Той разясни и как правителствата, неправителствените организации и благотворителните организации могат да имат достъп до парите.

Ето как ще се отразят 100 хиляди украински бежанци и двуцифрена инфлация на заплатите в България

Ето как ще се отразят 100 хиляди украински бежанци и двуцифрена инфлация на заплатите в България

Министерството на финансите очаква по-нисък растеж на БВП през 2022 и 2023 година

"Ние плащаме по банковата сметка на държавата-членка и тогава държавата-членка трябва да се увери, че бенефициентът наистина получава парите, на които има право."

По думите му тази процедура подлежи на стриктна проверка, а държавите-членки са длъжни много ясно да посочат коя институция носи отговорността за това къде трябва да отидат парите и какви са формалностите за възстановяване на разходите на бежанците от Украйна.