Военният конфликт в Украйна промени и икономическите перспективи за България. Това е записано в Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите (МФ), от която е видно, че спрямо предходната прогноза се очакват по-ниски растежи на БВП през 2022 и 2023 г., съответно от 2.6% и 2.8 на сто.

"Реалният растеж на БВП в ЕС ще се забави по линия на по-високи цени, намален износ към Руската федерация и Украйна, отлагане на част от инвестициите поради високата несигурност, забавяне или затруднения на доставки на определени суровини", пише в прогнозата.

Tesla обеща на украинските си служители заплати за поне 3 месеца, в случай че са призовани да защитават родината си

Tesla обеща на украинските си служители заплати за поне 3 месеца, в случай че са призовани да защитават родината си

Въпреки че не оперира в Украйна, компанията заяви, че около 5000 собственици на Tesla в страната и шофьори на електромобили могат да зареждат безплатно в Полша, Унгария и Словакия

Бежанска вълна

В представената прогноза е направено допускане, че в резултат от военния конфликт в Украйна в България ще останат над 100 хил. бежанци, чиито месечни разходи ще са съпоставими със средните разходи за страната. Министерството на финансите допуска, че те ще се включат в дейности с относително по-ниски от средните за икономиката производителност на труда и заплащане, което ще доведе до по-нисък растеж на средните доходи.

През 2022 г. се очаква реалният растеж на заплатите да отбележи спад, отчитайки прогнозираната инфлация в страната. С постепенното ускоряване на нарастването на производителността на труда през 2023 г., търсенето на труд и очакваният ефект от нарастването на цените, компенсацията на един нает ще се ускори до 9.2%. В периода 2024-2025 г. този темп ще остане висок, съответно 8.2 и 7.6%, но ще започне да се забавя.

Доходите от пенсии доближават доходите от заплати в някои области

Доходите от пенсии доближават доходите от заплати в някои области

Анализ на Института за пазарна икономика

"Реалното нарастване на доходите от труд се прогнозира да се възстанови отчасти през 2023 г., като едва през 2024-2025 г. може да се очаква то да е съпоставимо с темповете в периода преди 2021 г.", отбелязват от ведомството, ръководено от вицепремиера Асен Василев.

Инфлацията става двуцифрено число

Услугите ще поскъпнат с 8.1% в края на 2022 г., а неенергийните нехранителни стоки - с 6%, прогнозират още от МФ. Средногодишната инфлация през 2022 г. се очаква да бъде 10.4 на сто.

Важно е да отбележим, че от общата инфлация е изключена динамиката на енергийните стоки и непреработените храни.

В съответствие с очакванията за низходяща ценова динамика при всички основни суровини в периода 2023-2025 г., темпът на инфлация в страната се очаква да продължи да се забавя до 3.1% в края на 2023 г., и 2.4% и 2.2% съответно в края на 2024 и 2025 г.

Топ десет на страните, които предлагат най-високите заплати на мигрантите

Топ десет на страните, които предлагат най-високите заплати на мигрантите

Фактори като добра заплата, високо качество на здравни услуги определят избора на много хора къде да работят

"Енергийните стоки ще имат отрицателен принос, поради очакваното намаление на международната цена на петрола, което ще доведе до поевтиняване на автомобилните горива", смятат експертите. И допълват, че средногодишната инфлация през 2023 г. се очаква да бъде 5.1%, като ще продължи да се забавя до 2.7% през 2024 г. и 2.3% през 2025 г.