Срокът на действие на схемата с визите, която разрешава на сезонните селскостопански работници до полагат труд в продължение на 6 месеца в градинарския сектор на Великобритания, бе удължен до края на 2024 година. Но правителството ще изисква от сектора план за намаляване на зависимостта от чуждестранна работна ръка, пише sinor.bg.

И догодина ще бъдат издадени 30 хил. визи, но при необходимост броят им може да бъде увеличен с още 10 хиляди. От 2023 г. обаче броят на визите ще бъде намален, а на сектора ще се наложи да подобри заплащането и условията на труд, съобщава. електронното издание FarmingUK, като се позова на изявление на британските министерства на вътрешните работи и на околната среда, храните и селските райони..

Макар да признава зависимостта от чуждестранната работна ръка в селското стопанство, правителството припомня, че се е ангажирало да превърне Великобритания в "икономика на развитите умения и високите заплати". От изпълнителния орган на властта изтъкват, че трябва да се положат повече усилия за привличане на британски работници чрез предлагане на обучение, възможности за развитие и повишаване на заплащането, както и чрез инвестиране във все по-автоматизирани технологии. От Министерството на околната среда, храните и селските райони пък ще разработят още предложения за начините за подкрепа на селскостопанския сектор и ще усъвършенстват препоръките относно увеличаването на автоматизацията.

"Ние имахме схема за сезонните работници в селското стопанство от времето на Втората световна война и много преди да се присъединим към Европейския съюз. Признаваме, че селското стопанство има уникални и сезонни изисквания за работната ръка при прибирането на реколтата и сме се вслушали в бранша за производство на пресни продукти, който е световен лидер, за да установим техните нужди", заяви министърът на околната среда, храните и селските райони на Великобритания Джордж Юстъс.