Премиер Фонд АДСИЦ, който е основният инвеститор в „Бизнес център Варна" очаква годишна възвращаемост в размер на 16.13% и нетни приходи от наеми на стойност 1.65 млн. евро.

Това предвижда първият вариант за реализирането на мащабният проект на компанията в морската ни столица.

Вторият, но песимистичен вариант пък отрежда на дружеството брутна печалба от 5.77 млн. евро, ако компанията продаде своята инвестиция.

Компанията в момента ръководи процедурите по проектиране и строителни разрешения за строежа на бизнес центъра, които трябва да бъдат готови до края на март 2007 година.

Първата копка на новият бизнес център пък се очаква да бъде към края на месец април 2007 година.

Обектът е планиран да бъде изцяло завършен на 1 октомври 2008 г.

Новият център, който се намира на 3 км от центъра на града и Летище Варна, ще разполага с подземна и надземна част, разположени на парцел от 4 687 кв.м.

Центърът ще разполага с подземна част - сутерен, в която ще има 80 паркоместа, както и търговска част. Според предварителните прогнози наемите от двете помещения ще носят приходи за компанията в размер на 200 хил. евро.

Надземната част на бизнес центъра ще включва шест етажа, на първите четири от които ще има търговски площи. Последните два етажа ще бъдат заети с офиси и ресторант. Очаква се наемите за търговските площи да бъдат около 1 млн. евро.

Офисите пък ще носят около 5-6 евро на кв. м годишно, показват предварителните проучвания на Премиер Фонд АДСИЦ.

Компанията планира да вложи над 10 млн. евро в построяването на бизнес центъра, от които 7.835 млн. евро ще бъдат дадени за строителни разходи и проектиране.