Публичната компания „ФИА България" сключи договор за строеж на модерна офис сграда в квартал Младост-1 в София, съобщиха от борсата.

Дружеството планира да инвестира в проекта 3.3 млн. лв., като чака чиста възвръщаемост в размер на 51.5% за период от 18 месеца. Това означава, че след година и половина компанията ще реализира чиста печалба от инвестиционния проект в размер на 1.7 млн. лв.

Сградата, в която ще се помещава основният офис на „ФИА България", ще бъде с разгъната застроена площ от 3 300 кв.метра, разположена върху терен от 900 кв.метра.

Акциите на „ФИА България" ще започнат да се търгуват на борсата от 2 април, когато ще бъде и официалното представяне на дружеството на пода на борсата.

"ФИА България" е българо-гръцко смесено дружество, което е част от гръцката компания "ФИА Корпорейшън". Дружеството се занимава основно с придобиване, отчуждаване, сливане и разпореждане с недвижимо имущество и права върху него.