Пловдив отново гони София по брой въведени в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. За област София новите жилищни сгради са 296, а броят на жилищата - 1 997. Област Пловдив изостава съвсем малко, като числата сочат 232 сгради с 517 жилища. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Според данните броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в цялата страна е 1 613, а новопостроените жилища в тях са 5 708. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 392 повече, или с 32,1%, а жилищата в тях нарастват с 285, или с 5,3%.

Сред другите по-населени области: във Варна в експлоатация са въведени 182 сгради със 742 жилища в тях, Бургас - 115 с 373 жилища. Най-малко новопостроени жилища са регистрирани в областите Видин и Монтана, съответно 4 и 5 въведени в експлоатация жилищни сгради.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78,9%, с тухлена - 17,4%, с друга - 3,4%, и на-малък остава делът на с панелната - 0,3%.

Област Брой нови сгради Брой нови жилища
София (столица) 296 1997
Пловдив 232 517
Варна 182 742
Бургас 115 373
Пзарджик 82 148

Стара Загора

80 237

Благоевград

64 271

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81,3%), следвани от жилищните кооперации (13%). Има увеличение в броя на новопостроените къщи и сградите от смесен тип, в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година, докато броят на жилищните кооперации намалява.

Най-висок е делът на новопостроените двустайни апартаменти (35,5%), следват тези с три стаи (34,8%), а най-нисък е делът на жилищата с една стая - 4,8%.

Столичните райони с най-голям спад на населението през последните 10 години

Столичните райони с най-голям спад на населението през последните 10 години

Като цяло за периода населението в столицата е намаляло с 1,3%

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 631.5 хил. кв. м, или с 19% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 18,7% и достига 494 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 97,8 кв. м през четвъртото тримесечие на 2021 г. на 110,6 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 226,9 кв. м, и Монтана - 188 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 55,4 кв. м, и Велико Търново - 78,9 кв. метра.