„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ придоби с окончателен нотариален договор поземлен имот с площ 10 000 квадратни метра в с. Ахелой, община Поморие, съобщиха от компанията.

Регулираният имот е с предназначение за урбанизирана територия с начин на трайно ползване от типа „ниско застрояване".

Поземленият имот граничи с вече притежавания от дружеството поземлен имот от 30 000 кв. м. в който в момента се изгражда комплекса „Марина Кейп".

Цената съгласно нотариалният договор е 640 000 евро, допълниха от дружеството със специална инвестиционна цел.

Дружеството възнамерява да използва закупения поземлен имот, за да разшири комплекса „Марина Кейп".

„Очакваме върху новия поземлен имот да бъдат построени сгради с обща разгърната застроена площ от около 10 000 квадратни метра", споделиха от компанията секюритизираща недвижимости.

Луксозният комплекс „Марина Кейп" ще разполага с над 330 модерни апартамента, голям открит плувен басейн и много зелени площи.

Главен изпълнител по обекта е строителната компания „Мидия", която разполага с 25 годишен опит в строителния бранш и годишен капацитет да построи 7 комплекса от мащаба на „Марина Кейп".