В Европейския съюз (ЕС) 70% от населението живее в собствени жилища, а 24,7% от домакинствата в съюза имат ипотеки при 45,3% на тези без ипотеки. Това показват данни на Евростат и платформата Housing Finance Information Network.

Разликата между страните в Източна и в Западна Европа по отношение е драстична. В Източна и Югоизточа Европа делът на населението с ипотеки е под средното ниво за ЕС.

В това отношение Румъния, България и Хърватия са на първо място, като в трите страни по-малко от 10 на сто от хората имат собствено жилище, без за закупуването му да са теглили ипотечен кредит.

Северната ни съседка е и страната, в която най-много домакинства живеят в собствен имот - близо 97 на сто. В Хърватия това се отнася за 90,5 на сто от хората, а в България - за 82,19 на сто.

В Полша процентът на домакинствата с ипотека достига 11,1 на сто, а в Италия е на ниво от 13,6 на сто.

В Холандия от друга страна най-голям дял от населението има ипотеки - 60,7%. Значително по-голям е делът в северните страни, включително в Дания и Финландия, както и във Великобритания и Белгия. За сметка на това там значително по-малък дял от населението живее в собствени жилища - от под 73 на сто в Белгия до под 63 на сто в Австрия.

Infographic: Big Differences in European Mortgage Markets | Statista You will find more infographics at Statista