Изглежда нищо не може да охлади ръста на жилищното кредитиране. Независимо от ускоряването на инфлацията и намаляването на покупателната способност на населението и през юли 2022-а техния годишен ръст остава над 18 процента.

И това продължава всеки месец от февруари 2022-а когато това увеличение за пръв път прехвърли границата то 18 процента. Поне такива са данните от Паричната статистика на БНБ, чиито данни за юли излязоха във вторник.

В нея е посочено, че кредитите за домакинства са 31.532 млрд. лв. (20.4% от БВП) в края на юли 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.9% (14.7% годишно повишение през юни 2022 година).

В края на юли 2022 г. жилищните кредити са 15.355 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.2% (18.2% годишно увеличение през юни 2022 година). Потребителските кредити възлизат на 14.559 млрд. лв. и се увеличават с 13.1% спрямо юли 2021 г. (13% годишно повишение през юни 2022 година).

БНБ отчете двуцифрен ръст при жилищните кредити

Вълната от ипотечни кредити набира сила

Увеличение има при почти всички видове заеми

Година по рано ръста на жилищните кредити бе 15.1% и се смяташе, че той е твърде висок, а сега вече имаме трайно установено ниво над 18 процента. Ясно е че в сегашната икономическа ситуация подобни ръстове не са меко казано здравословни.

Въпросът е в един момент да не се трансформират в аналогични увеличения на проблемните кредити, които засега според статистиката на БНБ намаляват.

Важно е да се отбележи, че за юли 2022-а има и сериозен ръст на заемите за фирми, който отбелязва увеличение в сравнение с юни.

"Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 11% на годишна база през юли 2022 г. (10.6% годишно повишение през юни 2022 г.) и в края на месеца достигат 39.847 млрд. лв. (25.8% от БВП)", пише в Паричната статистика на БНБ.

Този отчетен ръст е още по-сериозен като се има предвид, че близо два пъти и половина по-голям от отбелязания през същия период на 2021-а, когато бе 4.6 процента. От публичните данни обаче за момента не може да се каже на какво точно се дължи това увеличение на заемите за бизнеса и кои сектори от него са генератори на въпросния ръст.

Според някои анализи причината за него не са инвестиционни и търговски заеми, а по-скоро кредити за закупуване на големи количества материали, които фирмите държат на склад в очакване на реализация на големи проекти най-вече по правителствени поръчки.

Впрочем точно това натрупване на материални запаси на фирмите - 6.9% от БВП за второто тримесечие, която е едно от най-високите стойности въобще, влияе сериозно върху отчетения за второто тримесечие на 2022-а годишен ръст на БВП от 4.8% и значително ги изкривява.

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Все по-търсена от купувачите е възможността за по-висок процент финансиране - между 75% и 85% от цената на жилищата