Банковото кредитиране набира все по-голяма сила. Това е видно от последните данни на Българската народна банка, според които обемът на кредитите на неправителствения сектор (фирми, домакинства, финансови предприятия) се увеличават на годишна база с 11.2% и достигат 74.590 млрд. лева. Сумата им все още е далеч от обема на депозитите в банковата система, който гони 105.692 млрд. лева.

Кредитите за фирмите, които са най-големи по обем нарастват с 8.5% на годишна база през май 2022 г. (7.7% годишно повишение през април 2022 г.) и в края на месеца достигат 38.833 млрд. лева.

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Все по-търсена от купувачите е възможността за по-висок процент финансиране - между 75% и 85% от цената на жилищата

Кредитите за домакинства и НТООД възлизат на 30.562 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.5% (14.2% годишно повишение през април 2022 година).

Ударното отпускане на жилищни кредити, което се наблюдава вече повече от година не стихва. В края на май 2022 г. жилищните кредити нарастват на годишна база с 18.3% (18.1% годишно увеличение през април 2022 година) и възлизат на 14.875 млрд. лева.

Няма спирачки за ръста на жилищните кредити

Няма спирачки за ръста на жилищните кредити

Въпреки бясното покачване на цените на продаваните имоти

Потребителските кредити следват същата тенденция. През май те набъбват до 14.120 млрд. лв., което представлява годишно увеличение с 12.3% спрямо май 2021 г. (11.9% годишно повишение през април 2022 година).

На годишна база другите кредити намаляват с 3.9% (1.2% годишно повишение през април 2022 г.), като достигат 372.7 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 4.1% на годишна база през май 2022 г. (3.1% годишно повишение през април 2022 г.) и в края на месеца са 390.1 млн. лева.

Индустриалните и жилищните имоти поскъпват с различен темп

Индустриалните и жилищните имоти поскъпват с различен темп

По какъв начин съседните на България държави привличат инвеститорите в логистични бази

Кредитите, предоставени на финансовите предприятия, са 5.195 млрд. лв. (3.5% от БВП) в края на май 2022 година. В сравнение с май 2021 г. те се увеличават с 13.3% (13.6% годишно повишение през април 2022 година).

1 569 лева за декар: Земеделската земя в Североизточния район е най-скъпата в България

В този район на България декар земеделска земя е по-скъп от кв. м. на апартамент в голям град

Арендата в района достига 82 лева за декар