Кредитите за домакинства и НТООД са 29,049 млрд. лв. (19,8% от БВП) в края на януари 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13,6% (13,4% годишно повишение през декември 2021 година).

В края на януари 2022 г. жилищните кредити са 14,2 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,9% (17,6% годишно увеличение през декември 2021 година). Явно за този ръст няма спирачки, независимо от бясното покачване на цените на продаваните имоти. По всичко личи, че платежоспособното търсенето сериозно надвишава предлагането, а и евтиното финансиране (заради ниските лихви по кредитите) помпа увеличението на ръста на жилищните кредити.

Потребителските кредити възлизат на 13,2 млрд. лв. и се увеличават с 11,2% спрямо януари 2021 г. (11,1% годишно повишение през декември 2021 година). Тук трябва да се има предвид една нова техника, която банките предлагат по жилищното кредитиране. Става дума за потребителски кредити за мебели и ремонт, които те предлагат на купувачите на жилища. Този вид заеми всъщност покриват част от общата договорена сума за покупко-продажбата на жилището. Например договорената сума е 200 хил. евро, но по договор и нотариален акт се обявява, че сделката е 140 хил. евро и по този начин се плаща по нисък данък към общината по тази сделка, защото той е процент от сумата. Останалите 60 хил. евро се отпускат по потребителски заем, но тези пари, с които се задължава купувача на жилището към банката, не отиват към него а директно се превеждат по сметката на продавача, като плащане по сделката за жилището. Така се спестяват данъци, но общата цена на кредитирането за купувача се увеличава чувствително. Практиката за такава комбинация между ипотечен и потребителски кредит при покупката на жилище, вече става масова.

Но да се върнем на паричната статистика на БНБ. Според нея на годишна база другите кредити намаляват с 6,6% (4,5% годишно понижение през декември 2021 г.), като достигат 369,3 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 4,2% на годишна база през януари 2022 г. (5,8% годишно повишение през декември 2021 г.) и в края на месеца са 380.3 млн. лв. Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 4,716 млрд. лв. (3,2% от БВП) в края на януари 2022 година. В сравнение с януари 2021 г. те се увеличават с 9,6% (15% годишно повишение през декември 2021 година).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4,8% на годишна база през януари 2022 г. (4,6% годишно повишение през декември 2021 г.) и в края на месеца достигат 37,597 млрд. лв. (25,6% от БВП).