Земеделската земя продължава да поскъпва, арендата й също, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). През 2021 г. един декар нива е струвала средно 1192 лева, за сравнение предишната година сумата е била с 14.4% по-ниска - 1042 лева. За седем години цената на земеделската земя се увеличава с 68,36% - от 708 лв. за декар през 2014 г.

През изминалата година средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 184 лв. за декар, а на сделките между юридически лица - 1 133 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2021 г. достига 278 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година - с 3.9%. Ако погледнем данните към 2014 г. ще забележим леко увеличение на средните цени - с 13,01%.

200 евро на декар: Най-евтината обработваема земя в ЕС се намира в Югозападна България

200 евро на декар: Най-евтината обработваема земя в ЕС се намира в Югозападна България

Най-висока е цената на обработваемата земя на Канарските острови

През 2021 г. повишение в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отчетено във всичките шест статистически района. В Северозападния район увеличението е с 32.8%, в Северния централен район - с 11.9%, в Североизточния район - с 6.8%, в Югоизточния район - с 5.0%, в Югозападния район - с 69.2%, и в Южния централен район - с 5.8%.

Най-евтината земеделска земя се продава в Югозападния район - 678 лв. на декар.

А най-висока е средната цена на сделките с ниви в Североизточния район - 1 569 лв. на декар. Това означава, че земеделската земя в региона се продава значително по-скъпо от колкото апартаментите. Според данните в сайта Imoti.net в Добрич, например средната цена на квадрат на двустаен апартамент е 631.91 лева, в някои райони на Варна може да се купи подобно жилище и за 1542.71 лв./кв., а в Шумен - за 1213.84 лв./кв. 

Снимка 578467

Източник: НСИ

Каква е била цената на рентата

на земеделска земя?  

През 2021 г. средната цена за аренда на един декар ниви достига 55 лв., което е с 20.5% повече спрямо 2020 година. За сравнение преди седем години средната цена е била с  27,91% по-ниска. Що се касае до средната цена за аренда на един декар постоянно затревени площи - тя е 25 лв. и е с 19.4% по-голяма спрямо предходната година. Увеличението за седем годишен период пък достига 47.06%.

Земеделски парцели в Добруджа поскъпнаха до 4000 лева за декар

Земеделски парцели в Добруджа поскъпнаха до 4000 лева за декар

За няколко месеца поскъпването е с 500-1000 лева/дка

Цената, платена за наем на един декар ниви, отбелязва повишение спрямо предходната година и в шестте статистически района. В Северозападния и Северния централен район повишението е с 10.1%, в Североизточния район - с 51.3%, в Югоизточния район - с 16.4%, в Югозападния район - с 6.1%, и в Южния централен район - с 8.4%. През 2021 г. най-висока е средната цена за аренда на един декар ниви в Североизточния район - 82 лв., а най-ниска - в Югозападния район - 32 лева.

Снимка 578468

Източник: НСИ