Югозападният регион в България предлага най-евтината обработваема земя в ЕС. Средната цена е 2 051 евро на хектар или 200 евро на декар през 2020 година, показват данни на европейската статистическа служба Eurostat. На другия полюс е Североизточна България, където е най-висока е цената на обработваемата земя - средно 7 516 евро на хектар.

Цената на обработваемата земя в Южен централен район достига 3 288 евро на хектар. Северен централен район и Северна и Югоизточна България са със съответно 5 907 евро на хектар и 5 791 евро на хектар.

На годишна база цената на земята у нас намалява драстично, но само за някои региони. За Югозападният регион например цената на хектар през 2019 година е била 4 181 евро. При най-скъпият регион у нас- Севериозточният, няма сериозна разлика в цената в рамките на година - за 2019 хектарът е бил 7 473 евро.

Плодородната година оскъпи земеделската земя в Добричкия регион. Цените стигат до 3000 лева за декар

Плодородната година оскъпи земеделската земя в Добричкия регион. Цените стигат до 3000 лева за декар

Тази година се изплащат ренти на стойност 100-120 лева за декар

За първи път цената на обработваемата земя в Северозападния регион преминава прага от 5000 евро и достига 5042 евро на хектар. За сравние през 2019 г. цената е била е 4 944 евро на хектар, а през 2017 г. е 4 704 евро на хектар.

В Югоизточния регион средната цена достига 4 596 евро на хектар през 2020 година.

Средната цена на обработваемата земя за страната ни е 5328 евро на хектар според изчисления на статистическата служба. Това е лек спад в сравнение с 2019 г., когато цената е била 5 382 евро на хектар.

Според данните Нидерландия и Испания са с най-високата покупна цена за един хектар обработваема земя. За Нидерландия цената 69 632 евро на хектар. Данните са от през 2019 г. - последните налични за страната.

По-висока е цената на обработваемата земя на Канарските острови в Испания - средно 120 477 евро на хектар по данни на миналата година.

Average agricultural land prices across the EU countries/regions, EUR per hectare, 2020 data or latest year available

В южната ни съседка Гърция средната цена на обработваемата земя е 12 599 евро на хектар. В някои региони обаче земята достига и до около 55 700 евро за хектар. Такъв е регионът на Южен Егей.

В северната ни съседка Румъния, цените са сходни с тези у нас. Цената за хектар обработваема земя е 7 163 евро, като в най-скъпият район стига до 11 615 евро на хектар. Това е южната част на страната.

Най-евтината обработваемата земя е на национално ниво е в Хърватия, където хектарът е струва средно 3440 евро, по данни за 2020 г.

Цената на земята зависи от редица фактори - климат, качество на почвата, наклон, дренаж, както и от пазарни фактори като търсене и предлагане.