Цените на жилищата в България са се покачили най-много спрямо останалите европейски държави през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същия период година по-рано, сочат данните на Евростат – статистическата служба на ЕС. Недвижимите имоти у нас са поскъпнали с 4% на годишна база и с 3,1% през последните три месеца на 2015 г. спрямо предходното тримесечие.

Освен у нас, цените на жилищата на тримесечна основа са се повишили и в Латвия (с 2,3%) и Швеция (с 2%). Най-голям спад е отбелязан в Кипър (-4,2%), Литва (-2,1%) и Австрия (-1,7%).

Как се промениха цените на жилищата в София от началото на годината?

Как се промениха цените на жилищата в София от началото на годината?

Квартал по квартал

Сред страните членки на ЕС, за които има данни, най-голям ръст на годишна база в цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2015 г. е отбелязан в Швеция (14,2%), Унгария (10,3%) и Великобритания (7,1%), докато спадове се отчитат в Хърватия (-2,1%), Италия (-0,9%) и Кипър (-0,6%).

Като цяло цените на жилищата в Европейския съюз са скочили с 3,8% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Средно за еврозоната увеличението е от 2,9 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. цените на недвижимите имоти са останали стабилни в еврозоната и са се повишили с 0,2% в ЕС през последните три месеца на миналата година.