Цените на имотите в София е са се повишили с около 3-5% на годишна база, по данни на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). Повишеното търсене на пазара, както и увеличените разходи за труд в строителния сектор влияят на цените. Отражение дават също по-високите цени на материалите и административната тежест. "Към темата за цените на жилищата трябва да се отнасяме отговорно, без да се спекулира. В момента имотният пазар у нас е балансиран, като обемът на сключените сделки е сходен спрямо миналата година. Стабилната икономическа и политическа система, ниските лихви по ипотечните кредити и депозитите, както и нарастващите доходи на населението са важни индикации за устойчивостта на сегмента", коментира Асен Чавдаров, член на УС на НАСП.

Според наблюденията на Асоциаацията днес на жилището се гледа и като инвестиционен актив, дори когато първичната цел е собствено ползване. В случаите, в които купувачите търсят първия си дом, те се интересуват от имоти, които в перспектива биха им донесли печалба - независимо дали от бедеща продажба или от отдаване под наем. Това коментира председателят на на НАСП - Георги Шопов. "Недвижимите имоти винаги са се приемали като сигурен актив, затова са сред приоритетните варианти за вложение на средствата. Повишаващата се стойност на жилищата осигурява стабилна и дългосрочна доходност. Тази опция така трайно заляга в съзнаните на потребителите, че те разглеждат всеки имот като инвестиционен, вземайки предвид потенциала му за бъдеща печалба. Случаите, в които млади семейства купуват първи дом за себе си и децата си не правят изключение", обясни той. Той допълни, че това е тенденция, която се наблюдава по целия свят.

Само ЕЦБ може да препъне в момента пазара на имоти у нас

Само ЕЦБ може да препъне в момента пазара на имоти у нас

В дългосрочен план обаче фундаменталното търсене на имоти ще се забавя заради демографската ситуация

"Купувачите са склонни да платят повече за имоти в райони с качествена среда в отговор на по-високите си изисквания. Виждаме как общностите в новите комплекси се състоят от хора със сходен социален статус, мироглед, начин на живот. Това прави вземането на решенията, относно всички живущи, много по-лесно", коментира Ирина Кънева, търговски и маркетинг директор на строително-инвестиционната компания BLD..

Членовете на организацията посочват, че пречки при реализирането на проекти могат да се окажат административни затруднения. "При по-мащабните жилищни комплекси, финансирани с кредити, рисковете от забавяне на даден етап могат да окажат сериозно влияние върху завършването му или дори невъзможност да бъдат приключени в срок. Това обаче се отнася за единични проекти и не бива да се приема като общовалидна за пазара тенденция", посочва Красимир Шалев, от НАСП.

В София не е имало толкова много сделки с имоти от 2008 г. насам

В София не е имало толкова много сделки с имоти от 2008 г. насам

Столицата изпрати най-силния декември от кризата. Накъде ще тръгне пазарът през 2020 г?

При регулацията на пазара не се вземат предвид реалните казуси в сектора. "Липсва цялостна стратегия за развитието на териториите в столицата, както и конкретните стъпки това да се случи. Затова настояваме за прилагане на необходимите мерки и законови промени, които ще дадат възможност за по-достъпни жилища за населението, по-добра градска инфраструктура и среда за живеене", посочи Александър Ваклин, член на УС на НАСП.

В много от кварталите липсва инфраструктура - канализация, водопровод, асфалтирани улици, тротоари, улично осветление, озеленяване, допълват от Асоциацията. Според тях причината за това се корени в проблемите с Общия устройствен план на града. "Общината не успява да се справи със сроковете за отчуждаване на територии и това възпрепятства изпълнението му, като затруднява изграждането на инфраструктура в определени зони на столицата", поясни Борислав Точевски.

Какво да очакваме от пазара на имоти през 2020-а?

Какво да очакваме от пазара на имоти през 2020-а?

Няколко тенденции

Представителите на Асоциацията се обединиха около тезата, че решението е правилното планиране и финансиране, което може да се осъществи чрез публично-частно партньорство между общината и строителните предприемачи. А фокусът трябва да бъде качествата на новото строителство и създаването на жизнеспособен и проспериращ град с подходяща инфраструктура.