На фона на безпрецедентна енергийна криза, която е обгърнала Европа, увеличаващите се цени на енергията и горивата, макар в България цената на електроенергията да е регулирана за физическите лица и по-ниска от останалите държави в ЕС, спестяването на пари от месечната сметка за електроенергия никога не е излишно. Освен това, дори при регулирани цени, потреблението има косвено влияние върху разходите на домакинствата.

Колкото по-малко електроенергия потребяват те, толкова повече капацитет би останал за свободния пазар (на който купуват фирмите). А цената на всяко нещо зависи от търсенето и предлагането. Намаление в потреблението от физически лица, би увеличило наличната електроенергия на свободния пазар. А електроенергията е ключов компонент в цените на почти всичко, което купуваме.

Сменете крушките в дома си

Ако все още използвате стари крушки, заменете ги с по-модерни. Халогенните крушки с нажежаема жичка, компактните флуоресцентни лампи (CFL) и светлоизлъчващите диодни крушки (LED) използват около 25-80 процента по-малко електроенергия и издържат 3 до 25 пъти по-дълго от традиционните крушки. Това безспорно е най-лесното нещо, което можете да направите.

Сменете крушките във входа на блока

Хората понякога не си дават сметка, че заплащат за осветлението не само вкъщи, но и това на общите части. Говорете с вашия домоуправител, за да замените крушките с енергоспестяващи. Ако във вашия блок или общи помещения на къща нямате автоматични прекъсвачи с таймер, монтирайте такива, за да се изключва автоматично осветлението.

Променете навиците си

Можете да пускате пералнята, сушилнята или миялната през нощта. Тогава електроенергията в България е по-евтина, а малка част от бизнеса оперира нощем.

Изгасяйте крушките, когато в някое помещение няма никой, например в коридорите.

Заменете уредите си с енергоспестяващи

Смяната на уредите е инвестиция, но ако вашите са на 10 или повече години, вероятно подобна инвестиция би се изплатила много бързо (6 - 12 месеца) предвид новите технологии и все по-икономичните нови уреди. Сред най-енергоемките уреди са хладилника, бойлера, готварската печка, както и отоплителните уреди.

Затопляйте храната в микровълнова фурна

Микровълновите фурни са изключително енергоемки, но за много кратък период. Ако разполагате с микровълнова фурна и особено ако е във висок енергиен клас, ползването и би разходвало по-малко електроенергия, отколкото ако затопляте храната във стандартната фурна или на стандартни котлони.

Използвайте интелигентни разклонители

"Фантомното потребление" или електричеството, използвано от електрониката, когато са изключени или в режим на готовност, са основен източник на загуба на енергия. Всъщност се изчислява, че 75% от енергията, използвана за захранване на домакинската електроника, се консумира, когато тя е изключена, което може да ви струва до няколкостотин лева на година. Интелигентните разклонители, известни още като усъвършенствани разклонители, елиминират проблема с фантомните товари, като изключват захранването на електрониката, когато не се използват. Интелигентните разклонители могат да бъдат настроени да се изключват в зададено време, по време на период на неактивност, чрез дистанционни превключватели или въз основа на статуса на "главно" устройство.

Регулирайте настройките на уредите си

Намалете температурата на бойлера и увеличете тази на хладилника. Няколко градуса нагоре и надолу биха намалили сметката ви с няколко лева на месец.

Поставете енергийно ефективна дограма

Прозорците са значителен източник на загуба на енергия - те могат да добавят до 10-25% от общата ви сметка за отопление, ако то е на електричество. За да предотвратите загубата на топлина през вашите прозорци, заменете дограмата с енергийно ефективна.

В зависимост от това колко е студена зимата, прозорците могат да ви спестят 5 - 15 лева на месец от сметката за отопление.

Перете дрехите си с по-хладка вода

Прането на дрехи е необходима работа и част от седмичната рутина на повечето българи. Освен това е енергоемко, особено ако използвате топла вода. Всъщност по-голямата част от енергията, използвана по време на процеса на пране на дрехи, отива за затопляне на водата. Има много възможни икономически ползи от използването на по-хладка вода, като потребителите потенциално могат да спестят повече от 3-4 лева месечно, като намалят температурата на водата за пране с 15 градуса. Има дори изследвания, че прането в хладка вода може да удължи живота на дрехите ви, без да уврежда материите им.

Изключвайте и размразявайте фризера си всеки месец

Вашият фризер се възползва от периодично размразяване, обикновено веднъж месечно. Когато във фризера се натрупа прекомерно количество лед, системата в крайна сметка работи по-усилено, за да запази целия този лед и да поддържа потока на хладен въздух. В резултат на това фризер, който се нуждае от размразяване, използва повече енергия и увеличава разходите ви за енергия.

Всеки път, когато искате да размразите, просто изключете фризера от контакта и извадете всички хранителни продукти. Оставете вратата отворена за по-бърз процес на топене и след това изсушете фризера.

В заключение, пестенето на енергия е не просто с цел намаляване на Вашата сметка за ток. Масовото пестене на електроенергия би намалило цената и за бизнеса, а от там и цените на редица продукти и услуги. Пестенето на електроенергия също така помага да живеем в по-чиста България.