По данни от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg през изминалия месец октомври банките заложиха на добре познатата вече стратегия и продължиха плавно да понижават дохода от депозит. От месец - два банките започнаха да предлагат нови продукти в сегмента "срочни депозити".

В това отношение се забелязва известно раздвижване. Друга равносметка е, че все по-трудно вече се намират депозити с авансово изплащане на лихвата, както и дългосрочни депозити (със срок над 36 месеца). Това също е ясен сигнал, че банките не търсят така активно ресурс за привличане, както до преди няколко години.

Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че 9 банки са предприели промени по своите продукти. 6 от тях са понижили лихвите по депозитните си продукти.

Ти Би Ай Банк удължи срокът на промоцията по промоционалните си оферти по депозит "Привилегия". Промоционалните условия дават 1.00% надбавка над стандартната лихва при депозити със срок 24 и 36 месеца. При тези със срок 6 и 12 месеца промоционалната надбавка е по-ниска (от 0,27%), но пък е валидна за целия срок на договора за депозит.

УниКредит Булбанк понижи с 0,05-0,10 пр.п. лихвените нива по преобладаващата част от срочните депозити.

Societe Generale Експресбанк понижи лихвените нива по срочните депозити в евро и щатски долари. Трезорът понижи с 0,10-0,15 пр.п. лихвените нива.

Кои банки дават най-високи лихви по депозити през 2016 година?

Кои банки дават най-високи лихви по депозити през 2016 година?

Бърз преглед на пазара

Българо-американска кредитна банка понижи лихвените проценти по преобладаващата част от срочни депозити. Корекциите бяха с 0,10-0,20 пр.п. В края на месеца банката отново предприе корекции в лихвите по срочни депозити . В резултат на това лихвените нива се понижиха с 0,10-0,20 пр.п. по по-голямата част от срочните депозити на банката. Трезорът преустанови предлагането на промоционалния 4-месечен депозит с авансова лихва.

Трезорът започна предлагане на нов продукт, наречен "Онлайн депозит". Той може да бъде открит единствено през сайта на виртуалната банка, като лихвените нива са 0,20% по-високи от стандартните срочни депозити на банката.

ЦКБ понижи лихвените нива по стандартните срочни депозити и Депозит+. Пониженията бяха с около 0,20-0,30 пр.п. в лева, а в долари и евро значително по-ниски, като лихвите се понижиха с 0,05-0,10 пр.п.

СИБанк започна предлагане на нов 5-месечен срочен депозит "Фреш". Той се предлага в трите базови валути (BGN, EUR и USD). Офертата на банката е валидна до края на годината.

Fibank понижи лихвените нива по срочни депозити за физически лица и през октомври. Понижението в лихвите беше между 0,20 и 0,30 пр.п. и засегна по-голямата част от предложенията на банката.

Д Банк въведе прагове на суми по промоционалния "ВИП депозит" в лева. След промяната лихвата зависи от сумата на депозита, като тя нараства при нарастване на сумата.

Банка Пиреос понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвените нива по срочни депозити за физически лица в лева и евро.