Лихвите по депозити продължават да намаляват. Това показва справка на специализирания портал "Моите пари" сред офертите на банките през септември.

Общо шест кредитни институции са намалили лихвите по своите депозитни продукти.

Търговска банка Д понижава лихвените нива по промоционалната оферта "ВИП Депозит". От първия ден на септември лихвените нива по продукта в лева и евро се понижиха с 020 пр.п.

Интернешънъл Асет Банк след няколко месеца пауза коригира лихвените нива по срочни депозити за физически лица. Трезорът е понижил лихвите с 0,25-0,50 пр.п. при депозитите в лева и евро. Най-слабо е било понижението на лихвите при депозитите в щатски долари, при които лихвите се понижиха с 0,05-0,25 пр.п.

Кои банки дават най-високи лихви по депозити през 2016 година?

Кои банки дават най-високи лихви по депозити през 2016 година?

Бърз преглед на пазара

Fibank понижава лихвите по срочни депозити за физически лица. Пониженията в офертите варираха между 0,20 и 0,30 пр.п. Банката преустановява предлагането на "Нов депозит", който се предлагаше в лева и евро, и беше с атрактивни лихвени проценти, за сроковете в които се предлагаше. С преустановено предлагане се оказа и 24-месечния Свободен депозит.

ОББ понижава лихвите по срочните си депозити с около 0,10 пр.п. Банката преустановява предлагането на депозит "Бонус", 18+2, както и дългосрочните 2 и 3-годишни депозити.

Пощенска банка също понижава лихвите по срочни депозити. Пониженията започват от 0,10 и достигат на места до 0,20 пр.п. 18 и 24-месечните депозити продължават да се предлагат с 0,40 пр.п. по-ниски лихви. Банката преустановява предлагането на депозит "Авансова лихва " и 36-месечния депозит.

Тексимбанк също понижава лихвите по срочни депозити с 0,20-0,30 пр.п.