От тази година хората, които ремонтират жилището си, имат право на данъчно облекчение. При деклариране на доходите си през 2022 година, те ще могат да си приспаднат направените разходи за ремонт през настоящата година, пише БНР.

Максималната сума от 2 хиляди лева ще бъде приспадната от годишната данъчна основа, а дължимият данък общ доход ще бъде намален, заяви Виолета Маринова, главен експерт звено "Комуникации" в ТД на НАП-Варна.

"Тъй като се признават само плащанията за труд, включително смяна на ламинати, дограма и други, са необходими документи за платения труд във връзка с извършването на ремонта. Те трябва да са придружени от документи за плащането му- фискален бон, разписка, банков или друг документ, където да са разграничени сумите за материали и сумите за труд", казва Маринова пред БНР.

Това вероятно ще е трудност за много хора, тъй като е ясно, че този тип услуги у нас са по-скоро в сивия сектор, а парите за ремонтни дейности се дават на ръка и не се издават касови бележки в много случаи.

Тези документи трябва се прилагат към данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица, която ще подаваме през 2022 година.

Максималният размер, който може да се приспадне е 2000 лева. "Ако направените разходи са за 2 000 лева, отстъпката ще е в размер на 200 лева. Ако разходите са 500 лева, ще се приспаднат 50 лева."

"Ремонтът не може да се извършва от роднина или свързани с данъчно задължените лица фирми", казва Маринова. Не е задължително трудът по ремонта да бъде извършен от български гражданин или фирма. Могат да са извършени от представители граждани държави членки на ЕС.

Ако имотът е собственост на повече от един човек, облекчението може да се ползва от всеки от тях. Те се уговорят кой каква сума да си приспадне от данъчната декларация. В графата "ремонти и подобрения" НАП включва всякакви дейности - смяна на дограми и паркети, остъкляване, ремонт по покрив и други общи части на блокове. Условие за ползване на облекчението е имотът да е в България и да не е включен в дейността на предприятие, а човекът, който ще се възползва от облекчението, трябва да е собственик или съсобственик.

Така, че наематели, които ремонтират чужд апартамент за своя сметка, не могат да се възползват от намалението. Данъчните ще признават само разходите за труд, които трябва да бъдат удостоверени с документи за платения труд. Маринова уточнява, че е необходимо да са разграничени сумите за материали и сумите за труд.