Основните хранителни стоки у нас през последните месеци осезаемо поскъпват - която тенденция се наблюдава в Европа, а и в света като цяло. За това има ред причини, като една от основните е повишението на цените на енергоносителите.

Обаче така или иначе, храните поскъпват през годините, и като цяло тяхното поскъпване обикновено е по-голямо от общата инфлация за страната за дадения период. Тъй като цените на дребно в магазините по едно и също време варират в немалки граници, ще направим сравнение във времето на средните цени на едро на някои основни хранителни стоки, като се имат предвид данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За по-голяма точност, ще сравняваме приблизително еднакви периоди на годината: края на януари - началото на февруари на съответната година.

И така, ако се върнем почти 20 години назад, през първата седмица на февруари 2002 година, пакетче масло (125 г) по цени на едро е струвало 0,61 лева. Кравето сирене е било 3,08 лв./кг, а кашкавал "Витоша" - 5,81 лв./кг. Пиле (замразено) преди 20 години е било по 2,90 лв./кг по цени на едро, а яйцата - по 0,14 лв. за брой. Едни от най-разпространените хранителни продукти за ежедневна употреба - олио, ориз, захар и картофи, са имали цени на едро, съответно: 2,06 лв./л, 0,85 лв./кг, 0,81 лв./кг и 0,49 лв./кг.

Цените на храните слизат от рекордните си нива

Цените на храните слизат от рекордните си нива

През 2021 г. индексът на ООН отчете средно повишение от 28%

Ако се "пренесем" 10 години по-късно - виждаме, че през 2012 г. "на едро" маслото е удвоило цената си (2,12 лв. за пакетче). В рамките на 10 години, замразеното пиле е поскъпнало с 13% до 3,68 лв./кг (по цени на едро), а яйцата са станали 0,21 лв. за брой (50% поскъпване). За периода, сиреното също е поскъпнало (на едро) с около 50% до 4,67 лв./кг, докато кашкавалът почти е удвоил цената си (10,39 лв./кг).

За 10 години (2002-2012 г.) олиото е поскъпнало с 15%, а интересното при картофите е, че дори са поевтинели с 12%, до 0,43 лв./кг. Не така стоят нещата с други два основни хранителни продукта - цените на ориза и захарта за разглеждания период скачат около 2,5 пъти, съответно до 2,08 лв./кг и 2,14 лв./кг.

През 2018 г. тенденцията на значително поскъпване на маслото "на едро" се запазва - то отново удвоява цената си (2,34 лв. за пакетче), сега за период от 6 години (спрямо 2012 година). В рамките на 2012-2018 г., яйцата поскъпват с 19% до 0,25 лв./брой, но пък замразеното пиле почти запазва цената си (3,92 лв./кг). Цените на други два основни млечни продукта, за периода се вдигат в различна степен: кашкавалът поскъпва с 6% до 11,01 лв./ кг, а сиренето - с 25% до 5,86 лв./кг. Картофите - за разлика от предходния разглеждан период - към 2018 г., спрямо 6 години по-рано, вдигат цената си с над 40% до 0,61 лв/кг.

Олиото, ориза и захарта обаче, в началото на 2018 г. са с цени на едро, по-ниски от тези в началото на 2012 година. По-конкретно, олиото (1,92 лв./кг) поевтинява с 18%, оризът (1,89 лв./кг) с 10%, а захарта (1,22 лв./кг) - с 42%.

Светът купува най-скъпите храни от 70-те години насам. Какво правят правителствата?

Светът купува най-скъпите храни от 70-те години насам. Какво правят правителствата?

Нарастването на цените не е просто икономически и социален, но и политически проблем

И така, стигаме до началото на 2022 година. Спрямо 4 години по-рано, този път маслото (поне по цени на едро) съвсем леко поевтинява до 2,17 лв. на пакетче. Сиреното обаче за 4 години поскъпва "на едро" с 47% до 8,63 лв./кг, а кашкавалът - с 19%, до 13,09 лв./кг. За посочения период, пилешкото поскъпва с 15%, но пък яйцата поевтиняват с 12% до 0,22 лв./брой, т.е почти се връщат се на цената си от 2012 година.

Други основни храни - картофи, олио, ориз и захар, обаче в началото на 2022 г. "на едро" (а и "на дребно") поскъпват осезаемо спрямо 2018 година. Цената на картофите вече е 0,81 лв./кг (покачване с 33%), а на олиото - 3,55 лв./кг (покачване с 85%). Оризът и захарта сега струват съответно 2,26 лв./кг (поскъпване с 20%) и 1,66 лв./кг (поскъпване с 36%). Ще уточним, че въпреки сегашното повишение на цената на едро на захарта, тя все още е малко по-ниска от тази в началото на 2012 година.