Да се каже, че българинът няма инвестиционна култура и превръща спестяванията си единствено в депозити и недвижимост ще е пресилено, но е факт, че у нас в много по-малка степен хората оставят парите си да работят за тях - даже в сравнение с други държави в региона. Това стана ясно по време на съвместно събитие на "УниКредит Булбанк" и компанията за управление на активи "Амунди" по случай 20-годишнината от влизането на чуждестранните взаимни фондове у нас.

Цифром и словом: В края на 2022 г. инвестициите са достигнали до 3% дял в спестяванията на българите. За сравнение, в държавите от Централна и Източна Европа, говорим за средно 16%.

На практика, у нас на всеки 100 лева в депозит се падат 3,22 лв., инвестирани на капиталовите пазари.

Инвестиционните фондове у нас управляват рекордните 8,8 милиарда лева

Инвестиционните фондове у нас управляват рекордните 8,8 милиарда лева

За година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове в страната се увеличават с над 50%

В прав текст: "Към 2022 г. инвеститорите от Централна Европа инвестират в пъти повече от българските, като конкретно чехите инвестират 15 пъти повече от българите", заяви главният изпълнителен директор на "Амунди Чехия" Ален Бери.

Снимка 614785

Източник: УниКредит Булбанк

Той представи данни, според които в България делът на активите, насочени в схеми за колективно инвестиране, представляват едва 2% от БВП. За сравнение, в Чехия този показател е 5%, а във Франция - 123%.

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

Режимът на паричен съвет в България предполага сравнително бързо предаване на паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната

От друга страна: "Въпреки абсолютната доминация на депозита като форма за спестяване сред нашите клиенти, ръстът е обема на инвестициите в последните пет години е пет пъти по-голям от ръста в обема на депозитите - съответно 558% спрямо 109%", обясни директорът "Банкиране на дребно" в "УниКредит Булбанк" Борислав Генов.

Така в последните 5 години средният годишен ръст на инвестициите във взаимни фондове в страната е бил 20%.

Отново обърнато в пари, това, че в момента на 100 лв. в депозит се падат 3,22 лв. инвестиции, всъщност е доста голям ръст в сравнение с 2012 г., когато на всеки 100 лв. българинът е инвестирал по едва 1,02 лв. на капиталовите пазари.