За година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове у нас, се увеличават с над 50 на сто. Това е видно от последните данни на Българската народна банка към декември 2021 година.

Според статистиката в края на изминалата година размерът на активите на инвестиционните фондове достига рекордните 8,839 млрд. лева. За сравнение само няколко месеца по-рано - през септември 2021 г. размерът им беше с 13,7% по-малък (7,775 млрд. лева).

Загубите на европейските инвестиционни фондове достигнаха почти $1 трлн. за първото полугодие

Загубите на европейските инвестиционни фондове достигнаха почти $1 трлн. за първото полугодие

Управляваните активи също са се свили с 1,1 трлн. евро, до 11,2 трлн. евро

Важно е да отбележим, че за една година инвестиционните фондове са се увеличили със 112 броя и към 31 декември са 1519, като чуждестранните са с 80 повече и достигат 1358 броя, а местните растат с 32 броя до 161. На тримесечна база обаче обаче намалението на чуждестранните инвестиционни фондове е с 941 броя, а за местните - два броя.

Значителен ръст бележат активите на местните инвестиционни фондове

Те достигат 2,725 млрд. лева в края на декември, като спрямо същия месец на 2020 г. се увеличават с 940.5 млн. лева (52.7%). В сравнение със септември 2021 г. активите се увеличават с 210.4 млн. лева (8.4%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 537 млн. лева (75.3%) до 1,250 млрд. лева при 713.1 млн. лева към декември 2020 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 97.4 млн. лева (27.5%) до 452.4 млн. лева при 354.9 млн. лева към края на декември 2020 г. Спрямо септември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 89.8 млн. лева (7.7%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други - с 15.2 млн. лева (3.5%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 306 млн. лева (42.7%) до 1,023 млрд. лева към декември 2021 г. (717.4 млн. лева към края на декември 2020 г.). В сравнение със септември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 105.4 млн. лева (11.5%).

Средствата в инвестиционни фондове към края на септември с 8.2% ръст на годишна база

Средствата в инвестиционни фондове към края на септември с 8.2% ръст на годишна база

Под тяхно управление са 812.9 млн. лв. В сравнение с юни 2011г. тази сума е по-ниска с 90 млн. лв.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 222.1 млн. лева (22.6%) до 1,205 млрд. лева при 983.1 млн. лева към края на декември 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 604.5 млн. лева (131.1%) до 1,065.6 млрд. лева при 461 млн. лева към края на декември 2020 г. В сравнение със септември 2021 г. инвестициите в България се понижават с 23.5 млн. лева (1.9%), а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 307.7 млн. лева (40.6%).