Нагласата и изборът на това, в какво да вложиш спестяванията си, са много специфични за всеки човек. Въпреки това обаче предпочитанията на хората варират в зависимост от това къде точно по света живеят, както и това на колко години са.

Предпочитанията на хората за това как да използват натрупаните от тях пари се различават значително в Америка, Европа и Азия. Най-консервативни се оказват канадците и американците, при които на първо място стоят спестяванията за пенсия.

Според данни на онлайн платформата Raconteur 78% от спестяванията са живеещите в Канада са насочени към тази цел, а това важи и за Щатите и Австралия, където отново над 70 на сто от тях спестяванията са за пенсиониране.

Все пак нагласите на австралийците се различават леко от тези на канадците и американците, като 10% от натрупаните от тях средства са за по-големи покупки в бъдеще.

В Европа единствената държава, в която такъв голям процент от спестяванията отиват за подсигуряване на годините след пенсиониране е Великобритания.

Живеещите в другите две европейски икономики - Германия и Франция, признават, че за тях приоритет номер 1 е да заделят пари за спешни случаи, като тези спестявания са по-важни от пенсионните.

Немалка част от заделените средства на германците и французите отиват за бъдещи големи покупки. Трябва обаче да отбележим, че независимо от предпочитанията на хората в двете страни най-голям дял продължават да имат спестяванията за пенсиониране.

В Близкия изток и Азия ситуацията изглежда по съвсем различен начин. Най-голяма част от заделените настрани пари в Обединените арабски емирства, например, се инвестират в започването на нов бизнес. Значителен е и делът на парите спестявани за големи покупки.

Китайците пък насочват най-голяма част от спестяванията в подкрепа на семейството си и за имоти.

Снимка 375449
Снимка 375450