В Силициевата долина е концентрирано по-малко от 0.1% от световното население - около 3 милиона души. Там са създадени близо половината от най-ценните компании в света с оценка над 100 милиарда долара.

Но Европа също има потенциал да изгради подобен технологичен център въпреки трудностите пред начинанието. За да се случи това, са необходими повече фактори от наличието на стартиращи фирми. Има нужда от цяла екосистема: постоянен поток от предприемачи, капитал и компании от всякакъв мащаб.

Ръководствата в обществения сектор в Европа наистина осъзнават необходимостта от насърчаване на предприемачеството, основано на иновациите, а голям брой от съответни приоритети вече са на дневен ред.

Направени са крачки за адаптиране на образованието към нуждите на предприемаческата кариера, за подобряване както на достъпа до финансиране, така и до таланти.

Как Германия се готви да детронира Силициевата долина?

Как най-голямата икономика в Европа се готви да детронира Силициевата долина?

Страната обединява технологичните си центрове в борбата за първото място

Средата, която насърчава силните иновации, е ключов елемент от националното развитие. Иновациите - особено в ИКТ, са двигател на икономическата конкурентоспособност и растежа в съвременните икономики, смятат от Световния икономически форум.

Освен това е необходимо да се създадат екосистеми, за да се ускори устойчивото развитие. Но такава динамична бизнес среда изисква последователна регулаторна рамка, която да ръководи, улеснява и насърчава иновационните дейности.

Правилната среда може да осигури едновременно вдъхновение за иновации и източник на конкурентно предимство. Развитието на силни иновационни екосистеми се разглежда като централна област на политиката за производителност и икономически растеж.

Въвеждането на нови цифрови технологии помага на правителствата да предоставят по-добри услуги на гражданите и това вероятно ще бъде най-важният инструмент за насочване, улесняване и насърчаване на иновациите.

Париж се приближава до мястото на Лондон като европейски технологичен хъб

Градът, който скоро може да детронира Лондон като европейски технологичен хъб

Надпреварата продължава

Според експертите европейските страни са добре позиционирани в индекса за глобалните иновации от 2017 г. 8 от първите 10 държави в подредбата са на Стария континент. Но данните от Европейската комисия показват много различна картина.

Европейският съюз изостава от САЩ и Азия в областта на иновациите и предприемачеството. През януари 2017 г. в Европа има само 16 компании еднорози в сравнение с 91 в САЩ и 44 в Азия. Докато 17 от 50-те най-ценни компании в света през 2006 г. са от ЕС, то днес броят им е 6.

Американските фондове за рисков капитал трябва да започнат да насърчава иновациите в Европа. Континентът има много силни страни в сравнение със Силициевата долина. Тук има висококвалифицирани кадри и по-ниски заплати, например.

Основна задача за изграждането на технологични хъбове имат и институции като Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия, които трябва със сигурност да подкрепят младите предприемачи, смятат още от Световния икономически форум.

Европа е новата Силициева долина

Милиарди американски долари потичат към европейските компании

Инвеститори пазаруват наред нови дружества