Кои са професиите на бъдещето? Кои работни работни места могат да гарантират професионален растеж и добри заплати? Класацията на Business Insider за работните места в САЩ, които ще радват на растеж през следващото десетилетие, се опитва да отговори на тези въпроси.

Ето кои професии попадат в класацията:

18. Индустриални инженери

Прогнозираните нови работни места между 2019 и 2029 г са 30 000 броя. Средна годишна заплата през 2020 г. за тази позиция е била 88 950 долара.

За позицията се изисква бакалавърска степен.

17. Маркетинг мениджъри

Прогнозираните нови позиции за маркетинг мениджъри между 2019 и 2029 г са 19 100. За позицията се изисква бакалавърска степен, а средната годишна заплата е 142 170 долара.

16. Системен администратор

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г . са 54 800 броя. Средната годишна заплата през 2020 г . е била 52 690 долара. За позицията често не се изисква университетско образование.

15.Специалист по човешки ресурси

Прогнозираните нови работни места за подобни позиции между 2019 и 2029 г. са 46 900. Средната годишна заплата през 2020 г. е била 63 490 долара.

За позицията се изисква бакалавърска степен.

14. Начални учители

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г. са 51 400.

Средна годишна заплата е 60 940 долара. За позицията се изисква бакалавърска степен.

13. Логопеди

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г са 40 500. Средната годишна заплата през 2020 г. е 80 480 долара. Като образователни изисквания е нужна магистърска степен.

12.Индустриални механици

Между 2019 и 2029 г. се прогнозират 62 300 нови позиции. Средната годишна заплата през 2020 г. е 55 490 долара. Изисква се диплома за средно образование.

11. Електротехници

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г. са 62 200. Средната годишна заплата през 2020 г. е 56 900 долара. Диплома за средно образование е нужна за позицията.

13 добре платени дистанционни професии

13 добре платени дистанционни професии

Кои са те?

10. Психолог

Прогнозираните нови позиции за тази професия, която се различава от психолог и психиатър, между 2019 и 2029 г. са 79 000 броя.

Средна годишна заплата през 2020 г. е 47 660 долара. Изисква се бакалавърска степен.

9.Търговски представители на различни услуги (с изключение на реклама, застраховки, финансови услуги и туризъм)

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г са 64 200. Средната годишна заплата през 2020 г . е 58 770 долара. Типични образователни изисквания са диплома за средно образование или специализирано обучение.

8.Офталмолози

Прогнозира се да има нови 18 500 позиции между 2019 и 2029 г.

Средната годишна заплата през 2020 г. е 208 000 долара. Типични образователни изисквания е докторска степен.

7.Строителен мениджър

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г са 40 400. Средната годишна заплата през 2020 г . е 97 180 долара. Изисква се бакалавърска степен.

6. Адвокат

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г са 32 300. Средна годишна заплата е 126 930 долара.

5.Физиотерапевт

47 000 са прогнозирани нови позиции между 2019 и 2029 г., а средна годишна заплата през 2020.г е 91 010 долара. Типични образователни изисквания са докторска или професионална степен.

4.Счетоводители и одитори

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г. са 61 700 броя.

През 2020 г. средната годишна работна заплата е 73 560 долара.

Образователната изисквания включват бакалавърска степен.

10 професии, които скоро може да изчезнат

10 професии, които скоро може да изчезнат

Нямо нищо вечно под Слънцето - това важи и за редица човешки дейности

3.Финансови мениджъри

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г. са 108 100., а средната годишна заплата през 2020 г. е 134 180 долара. Изисква се бакалавърска степен

2.Медицински сестри

Прогнозираните нови позиции в периода 2019 и 2029 г. са 221 900. Средната годишна заплата през 2020 г. е била 75 330 долара, а изискването е за бакалавърска степен.

1.Софтуерен разработчик

Прогнозираните нови позиции между 2019 и 2029 г са 316 000. Средната годишна заплата през 2020 г. е била 110 140 долара. Изисква се бакалавърска степен.

Кои ще са най-търсените професии в Германия през следващите 20 години?

Кои ще са най-търсените професии в Германия през следващите 20 години?

Как ще се развива германският трудов пазар през следващите 20 години? В кои сектори на икономиката ще има дефицит и в кои – недостиг на кадри? Представяме Ви прогнозата на два водещи изследователски института