Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2017 г. са 570.8 хиляди, или с 11.9% над регистрираните през септември миналата година, показват данните на Националния статистически институт.

През месеца най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 147.4 хил., Турция - 115.7 хил., Сърбия - 42.0 хил., Румъния - 39.6 хил., Германия - 38.8 хил., бившата югославска република Македония - 32.6 хил., Австрия - 17.9 хил., Обединеното кралство - 15.3 хил., Италия - 14.6 хил., и Франция - 13.4 хиляди.

Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Германия - с 27.2%, Обединеното кралство - с 22.9%, Австрия - с 15.3%.

През септември посещенията на чужденци в България са 1 270.6 хиляди., или с 6.6% повече в сравнение със същия месец на 2016 година. Транзитните преминавания през страната са 24.5% (311 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 63.6%, или с 4.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 10.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 22.4%.

Най-много посещения в България през септември са реализирали гражданите от: Германия - 179.1 хил., Турция - 158.8 хил., Румъния - 158.0 хил., Гърция - 99.6 хил., Полша - 60.7 хил., Руската федерация - 50.9 хил., Сърбия - 50.4 хил., Обединеното кралство - 45.1 хил., бившата югославска република Македония - 44.9 хил., и Австрия - 41.1 хиляди.