Посещенията на чужденци в България през септември са 1 286.4 хил., или с 2.9% по-малко в сравнение със септември 2018 година.

Намаление е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 3.1%, "други (вкл. гостувания и транзитни преминавания)" - с 3%, и "служебна" - с 1.6%. Транзитните преминавания през страната са 25.1% (323.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България, показват данните на Националния статистически институт.

От общия брой чужденци, посетили България през септември, делът на гражданите от Европейския съюз е 61.2%, или с 5.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Германия - с 20.8%, Франция - с 11.7%, Гърция - с 5.1%, Австрия - с 4.8%, Румъния - с 3.4%, Чешката република - с 2%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 15%, Дания - с 8.9%, Унгария - с 8.1%, Нидерландия - с 8%, Полша - с 1.5%, Словакия - с 1.1%, и други.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 1.7%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 22.2%.

През септември 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.6%, следвани от посещенията с други цели - 39.1%, и със служебна цел - 14.3% .

Най-много посещения в България през септември са реализирали гражданите от: Турция - 157.6 хил., Румъния - 157.5 хил., Германия - 145.8 хил., Гърция - 92.1 хил., Полша - 72.5 хил., Обединеното кралство - 62.0 хил., Украйна - 60.7 хил., Сърбия - 58.6 хил., Република Северна Македония - 44.8 хил., Руската федерация - 41.6 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември са 653.6 хил., или с 3.2% над регистрираните през септември 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Република Северна Македония - с 16.2%, Румъния - със 7.2%, Сърбия - с 3.7%, Австрия - с 2.0%, Турция - с 1.9%, Гърция - с 1.4%, Германия - с 1.3%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Руската федерация - с 19.5%, Чешката република - с 10.9%, Унгария - със 7.5%, Португалия - с 4%, и други.

В сравнение със септември 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 5.8%, "други" - с 1.9%, и "служебна" - с 1.5%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 35.8%, и със служебна цел - 20.3%.

През септември най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 158.3 хил., Турция - 155.6 хил., Сърбия - 49.1 хил., Румъния - 48.8 хил., Германия - 42 хил., Република Северна Македония - 38.8 хил., Австрия - 20.3 хил., Обединеното кралство - 17.4 хил., Франция - 16.4 хил., Италия - 16 хиляди.