Няма как да не попитам популярния напоследък ChatGPT за нещо любопитно, което да провери знанията му свързани с България.

И първия ми въпрос е - "Кои са най-печелившите компании в България?". Ето и какво ми отговори ботът:

"Въз основа на моето знание към септември 2021 г., ето някои от най-печелившите компании в България:

Лукойл България АД - дъщерно дружество на Лукойл, руска петролна компания, която работи на петролния пазар надолу по веригата в България.

Кауфланд България ЕООД - дъщерно дружество на Kaufland, немска верига хипермаркети, оперираща в България.

OMV България ЕООД - дъщерно дружество на OMV, австрийска интегрирана петролна и газова компания, която работи на пазара на петрол надолу по веригата в България.

Софарма АД - българска фармацевтична компания, специализирана в разработването и производството на генерични лекарства.

Банка ДСК ЕАД - българска банка, предлагаща банкиране на дребно и корпоративно банкиране.

Важно е да се отбележи, че доходността може да варира във времето поради различни фактори, като например промени в пазарните условия, конкуренция и икономически тенденции. Освен това може да има други печеливши компании в България, които не са изброени тук."

Определено информацията на чат-бота за родните компании изостава (във времето). Но трябва да се има предвид, че до голяма степен причина за това е и изоставането в информацията, въз основа на която е базиран отговора, поради факта, че много от тези компании не се търгуват на фондовия пазар и съответно не следват същите строги правила за оповестяване на финансова информация, като публично търгуваните компании.

Няма как да не попитам и популярния чат-бот нещо, което най-вероятно много чуждестранни инвеститори биха го попитали: "Безопасно ли е да се търгува на Българска Фондова Борса?".

Ето и какво отговори той:  "Като езиков модел на изкуствен интелект не мога да предоставя финансови съвети или препоръки относно това дали да инвестирате или не в Българската фондова борса. Мога обаче да предоставя обща информация, която може да бъде полезна. Както всяка борса, инвестирането в Българска фондова борса крие рискове. Тези рискове могат да бъдат свързани с пазарни колебания, икономически условия, политическа стабилност и други фактори. Ето защо е важно да направите собствено проучване и надлежна проверка, преди да вземете инвестиционни решения.

Българската фондова борса е сравнително малка в сравнение с други световни фондови борси и нейната пазарна капитализация е концентрирана в няколко сектора, като енергетика, финанси и фармацевтика. По последни данни, достъпни до моето знание през септември 2021 г. Българската фондова борса имаше около 60 регистрирани компании с обща пазарна капитализация от около 7,8 милиарда долара.

Въпреки сравнително малкия си размер, Българската фондова борса отбеляза известен растеж през последните години и има възможности за инвеститори, които се интересуват от българския пазар. Българското правителство също предприе стъпки за привличане на чуждестранни инвеститори и подобряване на регулаторната рамка на фондовата борса. Като цяло инвестирането в Българската фондова борса може да бъде рисковано, но също така може да предостави възможности за инвеститори, които желаят да направят собствено проучване и внимателно да оценят рисковете и потенциалните печалби. Важно е да се консултирате с финансов съветник, преди да вземете инвестиционни решения."

Отговорът отново не е особено конкретен (макар и доста типичен за всеки финансов консултант, който би казал, че инвестирането крие рискове и не може да препоръча конкретни активи), но има няколко пункта, на които се набляга. Първо - освен, че информацията отново е относително остаряла от септември 2021-ва година, се набляга, на концентрацията на публичните компании в няколко сектора. Второ - на потенциалните възможности, които пазарът ни като малък и граничен предоставя, за всички склонни да поемат по-високите рискове свързани с размера му и трето - подобряването на регулаторната рамка.

И накрая попитах ChatGPT - "Кои са най-добрите инвестиционни възможности в България?". Отговорът му също не бе особено конкретен, но насочва към секторите, които в най-голяма степен се открояват в родната икономика:

"Като езиков модел на изкуствен интелект не мога да предоставя финансови съвети или препоръки относно конкретни инвестиционни възможности. Мога обаче да дам малко обща информация за инвестиционните възможности, които може да има в България.

Недвижими имоти: Инвестирането в недвижими имоти може да бъде изгодна възможност в България. Пазарът на недвижими имоти в България се разраства през последните години и има възможности за инвеститорите да закупят имоти на по-ниска цена в сравнение с други европейски страни. Популярни места за инвестиции в недвижими имоти в България включват София, Варна и Бургас.

Енергетика: България е основен играч в енергийния сектор и има възможности за инвестиции в проекти за възобновяема енергия като вятърна и слънчева енергия. България също има значителни запаси от природен газ, които биха могли да осигурят възможности за инвестиции в бъдеще.

Информационни технологии: България има разрастваща се индустрия на информационните технологии, с много стартиращи и утвърдени компании, предоставящи услуги като разработка на софтуер и ИТ аутсорсинг. Инвестиционните възможности в този сектор могат да включват инвестиране в отделни компании или във фондове, фокусирани върху технологиите.

Туризъм: Туристическата индустрия на България се разраства през последните години, като страната привлича все по-голям брой посетители всяка година. Инвестиционните възможности в този сектор могат да включват развитие на хотели и курорти, както и инвестиции в туристически и туристически компании.

Важно е да се отбележи, че всички инвестиционни възможности носят рискове и е важно да направите собствено проучване и да се консултирате с финансов съветник, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение. Освен това конкретните инвестиционни възможности могат да бъдат повлияни от фактори като пазарни условия, регулаторни промени и други икономически и политически фактори."

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.