Придобиването на бизнеса на "Райфайзенбанк" в България от KBC Белгия беше очаквано. Още през 2008 година "Райфайзенбанк" реши да съкрати експанзията си в Източна Европа и взеха решение за постепенно излизане. Причината за изтеглянето са големи загуби в Украйна, Русия, санкции и други проблеми. Това заяви финансовият експерт Емил Хърсев в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria ON AIR.

"Сделката е положителен знак и показва, че този пазар отново им платежоспособен интерес. Знаеше се, че "Райфайзенбанк" имаше намерение да продава бизнеса си в България и като цяло в източна Европа. Сделката беше "на тезгяха" в продължение на десетилетие и сега вече се осъществява, при цена, надхвърляща тази, която споменаваха анализатори", заяви той.

В капитала на "Райфайзенбанк" в България има и подчинен срочен дълг и облигационни емисии с опции. Не е ясно каква част от този дълг ще остане и каква ще бъде погасена. Цената на сделката е над 1 милиард, но не е ясно какво остава като дълг, коментира финансистът.

Предизвикателства и ползи

По думите на експерта няма опасност от прекалено голям системен риск. "Ако сравним банките в Канада например, с тези в България, ще видим, че огромата страна има дава пъти по-малко операриращи търговки банки от тези у нас. Ако сравним броя и средия им размер, ще видим, че подобни страхове са напълно необосновани", заяви той

"Може да се говори за една по-висока стабилност, защото когато има банка с предизвестено напускане, е по-добре то да се случи, отколкото да бъде висящо и чакащо. Ясно е, че този момент предстои. Трябва да се спомене, че българските банки стоят добре на фона на стагниращия европейки банков бизнес.", коментира той.

По думите му имаме добро ниво на банково обслужване. "Почти нямаме българска фирма без банкова сметка, почти нямаме и български гражданин, който да няма сметка в банка. Дори и крайно нуждаещите се, които получават помощите си по сметка, трябва да поддържат поне една. За сравнение в Бразилия, Чили, Перу има семейства, които с поколения наред не са имали банкова сметка и достъп до банковата система. Така, че ние имаме добро банково обслужване", заяви Хърсев.

Какво ще стане с клиентите и сметките им?

Според експерта при всяко сливане има елемент - т.нар. "сватбен подарък" или клиентите получават подарък от гигантите в сделката.

"От гледна точка на клиентите едно подобно придобиване винаги носи полза и няма да има влошаване на условията за тях". По думите му вероятно до няколко месеца ще има обединение на оперативната дейност и към края на следващата година вероятно ще бъде отчетено приключването на сделката.

"Обикновено се чакат годишни периоди, за да се приключи годината, за да има здрава основа, одитирани баланси и други", заяви той.

Бизнесът в настоящата ситуация

По думите не може да се говори за бизнес, имайки предвид начина, по който стопанската среда се отразява върху различните отрасли. Има фактори, които влияят върху определени сектори, като панденмията, която влияе върху масовото обслужване на клиенти.

"Има и отрасли, които просто процъфтяват. Това добивната промишленост и хранителната промишленост. Има рязък ръст в цените на храните в цяла Европа. Това е причината да изнасяме на места, на които не сме в момента. Ето защо расте и износа на страната ни. Не се отчита обаче българският софтуерен износ.Ние забелязване постъпления по сметките на български фирми, далеч необясними с тяхната отчетена продукция и съответно облаги", заяви той.