Представителството на Европейската комисия в България организира национален младежки конкурс на тема „Аз създавам Европа" като победителите в него ще получат по 1500 евро, с които ще финансират „изграждането" на своята европейска мечта, съобщиха от БНР.

Доколко са иновативни и полезни за общността и дали са осъществими на практика-това са основните критерии, по които ще бъдат оценявани младежките проекти.

Според организаторите, младежи с предприемачески дух и въображение имат нужда от подобно поле за изява. Още повече, че в годината на присъединяването на България към ЕС, европейската тематика е на дневен ред в нашето общество.

Важно е приобщаването на българските младежи към европейското семейство, мобилността им в Европа както и възможностите за образование и учене в страните - членки.

Наред с експерти от Представителството на ЕК, в журито, което ще оценява проектите, участват още журналисти, представители на неправителствени организации, музиканти и творци.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени в средата на ноември, а междувременно в Пловдив ще се проведе дискусия, на която младите хора ще обсъдят равните възможности, които ЕС предоставя на всички свои граждани.