Дружеството инвеститор "Софийски Акрополис" ЕООД ще построи и развие в град София, район "Красно село" нов комплекс, който ще се състои от съоръжения за развлечения, търговски площи, офис сгради, подземни и надземни паркинги и жилищни сгради.

Общия размер на инвестицията ще възлезе на около EUR 500 000 000. Проектът ще се реализира в две фази, като инвестиционният план е съсредоточен върху първата част на проекта, в който ще се разгърне търговски център и офисна част, и само отчасти жилищна част. Сумата на инвестицията във Фаза I е EUR 227 324 786.

Площта на терена по нотариален акт, собственост на "Софийски Акрополис", на която ще се извърши инвестицията е 195 978 кв.м.

Офисната част е разположена в пет отделни сгради, едната от които представлява офисна кула. Разгънатата застроена площ на офисите е 50 000 м². Търговското пространство представлява МОЛ и хранителен хипермаркет, а в  останалата част са разположени съоръжения за развлечение, хранене, както и ледена пързалка. На втория етаж ще има осем кино зали.

Срокът за реализация на инвестицията е до 3 години.