Вливане на Агенцията за държавни вземания (АДВ) в Националната агенция за приходите (НАП), предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързани с планираната реформа в приходните администрации.

По този начин НАП ще се превърне в мегаструктура, която ще обединява АДВ, а освен това и обхватът на вземанията й се разширява. Измененията бяха обсъдени от депутатите на първо четене.

Замисълът на промените е да се съберат на едно място всички публични вземания, като НАП се натоварва и с функциите на АДВ, която сега е самостоятелно ведомство под шапката на Министерството на финансите.

Според проектопромените НАП ще се занимава с вземанията на държавата, включително и със съхранението и продажбата на конфискувани или отнети в полза на държавата вещи, нещо, което досега се извършваше от АДВ

Превръщането на НАП в мегаведомство бе една от идеите на левицата, обсъдена от Съвета на тройната коалиция на една от последните му сбирки в началото на лятото. Сега правителството я облича в законова форма.

Законопроектът, внесен от Министерския съвет, предвижда на НАП да се прехвърлят отговорностите на АДВ за събиране на всички видове публични вземания, за съхранението и продажбата на конфискувани или отнети в полза на държавата вещи.

НАП ще представлява държавата в производствата по несъстоятелност, ще събира частни държавни вземания, както и ще събира задължения, свързани с неправомерно усвоени средства от еврофондовете.