Без ясна посока премина и днешната сесия на БФБ. От търгуваните общо 100 позиции, тези с покачваща се средна цена и падащите бяха почти равни на брой, с лек превес на последните, които се оказаха с три повече.

Борсовите индекси обаче записаха леки повишения, с изключение на SOFIX, който загуби 0.21% до 1003.89 пункта. По-широкият ВG40 отбеляза ръст от 1.26% до 254.49 пункта, а BGTR30 прибави 0.26% до 661.81 пункта. С положителна промяна затвори и BGREIT, който се установи на 89.27 пункта, или с 0.59% по-високо от вчера.

Дневният борсов оборот достигна 3.93 млн. лв.

Една от компаниите със по- значителен принос за него бе Елана фонд за земеделска земя, която се нареди и сред най-търгуваните. В рамките на 64 сделки бяха прехвърлени книжа за 228 хил. лв. на средна цена 1.89 лв., или с понижение от 4.65%. Акциите на дружеството стартираха със спад, достигайки 1.60 лв. за брой, но след това купувачите постепенно ги изведоха до 2.07 лв., където и затвориха.

Начело на ликвидните позиции днес бяха Монбат и Химимпорт, със съответно 157 и 71 сделки, в които успяха да запишат леки повишения от под 1%.
Подобен ръст отбелязаха и Софарма и Оргахим, докато промяната за Синергон Холдинг и Зърнени храни България бе с обратен знак към още по-ниски от вчерашните им нива.

След решението на СГС за откриване на производство по несъстоятелност на Кремиковци, днес разпродажбите на акции на дружеството продължиха с още по-голяма сила, като средната им цена падна с 14.45% до ниво от 1.89 лв. за брой.
По-силен спад застигна и Индустриален Капитал Холдинг, което се раздели с нови 3.59% от капитализацията си, а също и Неохим, което днес изгуби 2.16%.

На противоположния полюс беше Химко, с нов скок от 6.62% до 0.14 лв., и Албена, което продължи да се възстановява, търгувано на средно ниво 64.72 лв., или с 4.39% по-скъпо от предходната сесия.

На пазара на компенсаторни инструменти, в 10 сделки преминаха 261 хил. бр. поименни компенсационни бонове с повишение от 0.51%.