Тенденцията, която беше отбелязана още през 2005 г. и продължава през тази година на пазара за недвижими имоти, е компресията на доходността или иначе казано, доходността започва да спада, заяви днес Деян Кавръков, почетен председател на FIABCI-България.

Най-доходоносни сегменти все още са търговските площи и в София, и в страната, където доходността е двуцифрено число - 10-11 % и може да се нарече топ.

На второ място са индустриалните площи, което пък е добър показател за възраждане на производството, особено които не се изчерпват само като производствени, а е възможна комбинация между логистични и офис площи.

Търсенето на такива площи показва и нивото на чужди инвестиции в България, спадащата безработица, продължаващата дислокация на представителства на компании от Централна към Югоизточна Европа.

В  тази посока сериозна е конкуренцията между София и Букурещ, каза Кавръков.

На трето място са офис площите. Все още има търсене на офиси клас А, но въпреки това доходността спада. След 1 януари 2007 г. автоматично ще спадне нивото на риск за България, спадат и стойностите на кредитите и съответно се увеличават инвестициите.

На  последно място по доходност са жилищните имоти, където конкуренцията е голяма. Там доходността е 8%. Компресията е и най-интензивна в тази сфера, защото предлагането надвишава значително търсенето.

Най-значителен е интересът към земеделските земи от страна на инвеститорите и то най-вече към комасираните земеделски парцели. Там и ръстът в цените тази година е най-голям.

Несериозно е обаче, когато дойде потенциален инвеститор и иска да купи 200 000-500 000 дка земеделски площи, казаха експертите днес. Това са нереални претенции, а и пазарът на земя постепенно започва да се изчерпва.