Холдингът Еврохолд е най-добрата публична компания в България за 2007 г. според резултатите на класацията „Дневник 100" на стоте най-добри публични дружества в България.

След него се нареждат Корпоративна търговска банка, Първа инвестиционна банка, Монбат и Българо-Американска корпоративна банка. Отново Монбат е и дружеството с най-добро корпоративно управление, а Софарма Имоти - най-големият АДСИЦ за инвестиции в имоти.

На „специално събитие" снощи бяха обявени резултатите на класацията и наградени първите пет компании. Специалните награди представляваха грамота и разсечено на половина паве.

„Тази година определихме 100-те най-добри компании на Българската борса по общите им приходи, ръста им, пазарната капитализация, ликвидността и маржина на печалбата. Петте критерия са взети с равно тегло. Така подредихме дружествата до 100", обяснява екипът на „Дневник".

Цифрата сто имала специално значение, защото организаторите на наградата се надяват, че „Българската борса има и трябва да има 100 добри компании".

При получаване на трета награда от името на Първа инвестиционна банка, Василка Стаматова е заявила пред гостите на събитието, че „банката е стабилна като това паве".

След официалната церемония се състоя импровизиран търг. Осем шаржови картини с емблематични моменти и герои от борсовата история на България са продадени за сумата от 1700 лева, която „Дневник" ще даде на студент с интереси в капиталовия бизнес.