До седмица отваряме портала на "Диамант" за хора, техника и материали. Дотогава ще назначим част от работниците и специалистите, които ще участват в ремонтно-възстановителните работи.

Това е заявил пред местния вестник "Екип 7" Младен Томов, управител на "Диамант" ЕООД и съсобственик на "Виа Пропъртис" ЕООД.

Първоначално ще бъдат наети 100 души и започва производство на водно стъкло.

Структурата на възраждащото се предприятие ще се гради отгоре надолу, тъй като се смята, че подходящите хора на ключови позиции след това сами ще подбират подчинените си.

Фирма „Виа Пропъртис" купи фалиралия завод, който произвежда плоско, орнаментно, домакинско и водно стъкло, както и порцелан за бита.

Новите собственици вече декларираха намерението си да инвестират 50 млн.евро в производствени мощности.

След разстрастване на производството в завода ще бъдат назначени общо 1000 души.