Фрапорт Груп бележи нов рекорд през фискалната 2005 година като отбелязва увеличение на приходите си с 4.6% до 2.1 млрд. евро.
Нетната печалба на компанията, която кандидатства за концесия на морските ни летища, през миналата година достигна 161.5 млн. евро, което е със 17.4% повече в сравнение с 2004 г.

Изпълнителният борд на Фрапорт препоръчва да се изплати дивидент от 0.9 евро за акция за 2005 г., което е с 20% повече в сравнение с предходната година.

"Фрапорт за първи път постигна рекордни продажби в размер на 2 млрд. евро, заради увеличените приходи от услугите по сигурността, изключителните резултати от автомобилните паркинги и продажбите на дребно", съобщи председателят на управителния съвет на Фрапорт Вилхелм Бендер на пресконференция.

Летище Франкфурт постигна и нов рекорд по отношение броя на обслужените пътници.
През 2005 г. летището са ползвали 52.2 милиона пътници, което е с 2.2% повече в сравнение с предходната година.
Обработени са 1.9 млн. тона метричен товар - увеличението е с 8.1 %.

Броят на персонала, назначен от Фрапорт Груп също отбеляза значителен ръст от около 6% и достигна до близо 28 000 души през 2005 година.

За настоящата 2006 г. Фрапорт очаква тенденцията за дългосрочно развитие на авиационната индустрия да продължи. Компанията предвижда увеличаване на пътническия поток с около 2%, както и нарастване на приходите от предлаганите услуги за сигурност и продажбите на дребно, което ще се отрази положително върху годишните приходи на Фрапорт Груп.