Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов ще направи днес първа копка за рехабилитацията и реконструкцията на пътя Плевен - Никопол.

Пътят e с обща дължина 45 км., съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Изпълнител на проекта е "Пи Ес Ай" АД, а строителният надзор ще се извършва от консорциум "Сафеж" - Франция, "Ай Ер Ди" - Италия и "Пътконсулт 2000" - България.

Обектът се финансира по програма ФАР-ТГС между България и Румъния, финансов меморандум 2004.

Общата му стойност е 12 510 684 евро - 4,6 млн. евро по ФАР и 7 910 684 евро национално съфинансиране.