Очакванията на консултантската компания „Голдман Сакс" целевата печалба за акциите на Piraeus Bank се редуцират до 20,2 от 24,5 евро. Прогнозната печалба на книжата на National Bank of Greece ще падне до 34.0 от 40.0 евро.

„Голдман Сакс" прогнозира целевата печалба на Greek Postal Savings Bank да се намали от 14.4 до 13.0 евро за акция. Прогнозите за EFG Eurobank са печалбата на акция да се понижи от 21.0 до 17.0 евро.

Целеви приход на Alpha Bank се очаква да бъде от 23.2 до 26.7 евро за акция. Целевата печалба на акция за Agricultural Bank of Greece ще се намали от 2.6 до 2.9 евро. Marfin Popular Bank ще намали прогнозната си печалба от 7.5 до 6.0 евро за акция.

За Hellenic Bank целевата печалба ще се намали от 2.8 до 3.5 евро за акция, според "Голдман Сакс".

„Анализите на нашите акционерни регистри не показват спад на дългите позиции на нашите институционални инвеститори, което предполага, че краткосрочната пазарна активност моще включи продажбите на къси позиции", каза Николас Нанопулос, изпълнителен директор на Eurobank EFG.

Както нашата банка прогнозира, бизнесрастежът на през последното тримесечие е много задоволителен. Резултатите от второто тримесечие са очаква да бъдат по-високи от тези през първите три месеца, добави той.