Бившият директор на американския Федерален резерв Алън Грийнспан е коментирал в петък, че лично той не очаква повече „финансови балони" в средносрочен план. Според него, централните банки са си взели поука от кредитната криза и ще вземат всички мерки да не допуснат нейно повторение.

Най-големият проблем за американската икономика на този етап е възможността за изпадане в състояние на стагфлация. Това е комбинация от слаб икономически растеж и висока инфлация. Самият Грийнспан също е предупредил за реалната възможност от стагфлация в САЩ.

Финансовият експерт е изнесъл реч пред 2 000 участници на форум в Монтреал. Той е заявил още, че „финансовите балони" не се формират, когато инфлационните очаквания започнат да се покачват.

С увеличаването на ценовия натиск по света, проблемът става най-вече политически. Централните банкери трябва да се намесят, за да овладеят инфлацията, но не винаги това е възможно, тъй като политиците пречат с исканията си за по-ниски лихвени нива. Грийнспан е дал за пример Еврозоната, където централната банка е доста по-пролихвено настроена от политическите лидери.

Грийнспан е предупредил, че централните банки не могат да направят много за овладяването на финансовите балони, тъй като пазарните настроения трудно подлежат на монетарен контрол. Той е припомнил последната криза от началото на 90-те години, когато доверието в капиталовия пазар е било толкова голямо, че ФЕД не е успял да предотврати срив.