Ръководството на "Българска фондова борса - София" АД ще представи официално "Химимпорт" АД, чиито акции ще се търгуват на БФБ-София от днес, както и Източна газова компания АД и ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, които регистрират облигационни емисии за търговия на борсата.

Дружествата се представят в сградата на "Българска фондова борса - София" АД, ул. Три уши № 10.

"Химимпорт" АД направи силен дебют - на 5,52 лв за акция се сключват сделките до момента.

Има информация, че около 10,03 ч системата на борсата е блокирала, заради големия интерес към акциите на Химимпорт и големия брой подадени ордери.