Испанска компания иска да строи завод за биоетанол и биодизел край Плевен.

"Грийн фуел корпорасион" е дружество, учредено в Испания през януари 2003 година, поставило си за цел да се превърне във фирма лидер в сектора за биоетанол и биодизел. Корпорацията разработва инвестиционен проект за изграждане на фабрика в региона на Плевен, съобщи електронното издание "Бизнесът в Плевен".

Според проекта "Green Fuel Bulgaria" край Плевен може да се открие биорафинерия с производствен капацитет 45 000 тона годишно биодизел и 60 милиона литра етанол за гориво, съгласно нормативите за качество на ЕС.

Стартирало е и учредяването на задгранично дружество "Грийн фуел България". Във връзка с инвестиционните намерения испанците са били на работно посещение в областната администрация на Плевен вчера.

" Грийн фуел корпорасион" има учредени седем филиала в Испания. Нейни съдружници са "Фадеса" - лидер в сектор енергетика, "Текникас реунидас" - една от водещите инженерингови фирми в света, фирмата "Тепро", която през последните месеци е инвестирала в региона на Плевен почти 2 милиона евро в сектор "Земеделие" и GEA - най-голямата испанска земеделска фирма.

Заедно с националната си стратегия "Грийн фуел корпорасион" е учредила и дружеството "Грийн фуел интернасионал", за да разпространи ноу-хау и опита на фирмата в други страни, за да се произвеждат и в тях биогорива.

Инвестициите на "Грийн фуел корпорасион" до 2008 година ще надхвърлят 350 милиона евро, от които 39% ще са в Испания, 36% - в Латинска Америка и 25% - в Източна Европа.

Производството на корпорацията през 2009 година ще надхвърли 1 милион тона биодизел годишно като това ще я превърне в най-важната предприемаческа група в този сектор.

Поради напредналите разговори с шведските инвеститори за фабрика за биоетанол в Плевенска област, испанците вероятно ще получат само предложение за изграждане на завод за биодизел в областта, казаха от областната администрация.