Държавната комисия за енергийно и водно регулиране задължи електроразпределителните дружества, собственост на CEZ и Е.on, да представят до края на годината план-график със сроковете за изнасяне на електромерни табла на границата на собственост и подмяна на електромерите, съобщиха от пресцентъра на институцията. 

Това е едно от предписанията, направени от експертите на регулатора по време на завършилите планови проверки в двете компании за спазването на условията на издадените им лицензии.

За деветмесечието на 2007 г. немската компания е подменила 58% от общия брой електромери и 57% са изнесени на границата на собственост. В столичното електроразпределително дружество са изнесени 58%, а в София-област и Плевен по 50% от общия брой електромери.

Целта на плановите проверки бе подготовката на съоръженията за есенно-зимния период, организацията и сроковете за отстраняване на повредите и авариите по мрежата, дейността на специализираните звена за работа с потребителите, показатели за качество на напрежението и др.

Експертите констатираха, че електроразпределителните дружества, собственост на чешката компания CEZ и на немската Е.on, изпълняват организационните си и технически дейности, заложени в техните планове.