По оперативни данни на Главна дирекция „Земеделие и гори" приключва прибирането на царевицата за зърно, съобщиха от пресцентъра на МЗГ.

Реколтирани са 3 272 хил. дка или 99%от площите. Прибраното зърно е 1 514 хил. тона при отчетен среден добив 463 кг/дка. Със пшеница са засети 10 342 хил. дка, а със зимен ечемик - 1 705 хил. дка.

Към 06.12.2006 г. изкупните цени за страната на хлебната пшеница се запазват в ценовия диапазон 280-320 лв./тон. Средната цена на фуражната пшеница за седмицата е 246 лв./тон или регистрираното увеличение е 7,4 на сто спрямо предходния период.

Маслодайният слънчоглед се търгува на цени от 300-420 лв./тон Средната цена за седмицата е 350 лв./тон. Царевицата е със средна цена от 253 лв./тон.

Средните цени на брашната от производител остават без промяна, като тип 500 е 531 лв./тон, тип 700 - 503 лв./тон и тип 1150 - 456 лв./тон. В магазинната мрежа средната цена на дребно на пакетираното брашно е 0,74 лв./кг.

По данни на Агенция „Митници", за периода от 27 ноември до 3 декември 2006 г. са изнесени 246 тона пшеница, основно за Виетнам - 154 тона и Тайван - 92 тона. От началото на м. юли до 3 декември 2006 г. износът на пшеница е достигнал 833 429 тона.

Износът на ечемик за периода от 27 ноември до 3 декември 2006 г. е в размер на 20 тона. От началото на м. юли до 3 декември 2006 г. износът на ечемик е достигнал 108 867 тона.

За периода от 27 ноември до 3 декември 2006 г. са изнесени 15 925 тона, основно за Испания - 12 000 тона и Румъния - 2 450 тона. Изнесените количества слънчоглед от началото на месец септември до 3 декември 2006 г. възлизат на 315 732 тона.

През изминалата седмица - от 27 ноември до 3 декември 2006 г. няма реализирани количества царевица за износ. Общото изнесено количество царевица от началото на месец септември до 3 декември 2006 г. е в размер на 24 257 тона.