Виенският икономически форум и Българската търговско-промишлена палата организират конференция на тема "Либерализация на регионалните пазари".

По този повод Атанас Георгиев от Софийския университет обясни в предаването "Преди всички" на БНР, че либерализацията на енергийния пазар у нас закъснява, защото отнема много време секторът да се хармонизира с европейските изисквания. Освен това, засягат се много интереси.

Изключително важно за газовия пазар е и диверсификацията на доставките, подчерта Георгиев и добави:

„Това са доста инерционни сектори - електроенергетика и природен газ и отнема време да се приложи европейското законодателство, да се преструктурират, да се осигури повече конкуренция, повече избор на крайните потребители. Диверсификацията е в основата на либерализацията на пазара. Местният добив в момента на конвенционален газ е прекалено малък, за да говорим за някаква либерализация на пазара. Дори да приемем, че днес се разреши добивът на шистов газ, до реалното му добиване има 5 години проучвателни работи."