Луик Льо Пишу е изпълнителен директор на лидера на пазара на потребителско кредитиране у нас - „БНП Париба Лични Финанси".

Той има голям опит в областта на потребителското кредитиране. Преди да се присъедини към българския екип на „БНП Париба Лични Финанси", е бил регионален директор на BNP Paribas Personal Finance за Централна Европа, базиран в Прага. В периода 2004-2008 г. той създава и успешно развива алжирския офис на компанията.

Луик Льо Пишу е завършил Политехнически колеж и Националния колеж за статистика и икономическа администрация във Франция. Той е бил офицер от френските ВМС. Роден е на 13 февруари 1968 г.

Г-н льо Пишу, първото тримесечие на 2011 г. си отиде с лек ръст на потреблението спрямо същия период на миналата година, как се отрази това на вашия бизнес?

Наистина, наблюдавахме леко повишение на потреблението, но това не беше стабилна тенденция. В момента ситуацията е близка до тази през 2010 г. без да има значителна промяна. Вътрешното потребление е много важно за нашия бизнес, тъй като БНП Париба Лични Финанси, България, е компания, специализирана в потребителското кредитиране и когато потреблението расте, расте и нашият бизнес.

Второ тримесечие също приключи, каква е оценката ви за него? Има ли ръст в молбите за кредитиране?

Както казах, повишението не беше стабилна тенденция. През второто тримесечие домакинствата продължиха да ограничават разходите си и подхождаха много внимателно при кандидатстването за потребителски кредит. Ръст в молбите за кредитиране ще има тогава, когато се подобри икономическата обстановка и хората станат по-уверени по отношение на фианaсовата си стабилност и, че ще могат да обслужват своите кредити.

Какви са макроикономическите предизвикателства, срещу които смятате, че ще се изправите в краткосрочен и средносрочен план?

Основните макроикономически предизвикателства са подобряването на икономическата обстановка и повишението на потреблението. Виждаме, че икономиката е в растеж, макар и основният двигател в момента да е експортът. Вътрешното потребление все още е слабо, но всички очакваме, че и то скоро ще се възстанови. Разбира се, не може да се направи точна прогноза кога, но със сигурност това ще се случи.

Цената на заемния ресурс на паричния пазар продължава да се увеличава. Как се отрази това върху лихвите, които предлагате на българския пазар?

В последните месеци по-скоро се наблюдаваше тенденция за намаляване на лихвите. Нашата компания беше един от основните двигатели на този процес благодарение на различните промоции, които предложихме. Освен това, наскоро стартирахме иновативни кредити за финансиране на проект, наречен кредит „План". При тях лихвите започват от 6,9% и директно конкурират най-ниските лихви по потребителските кредити у нас.

Според мен тенденцията на намаление на лихвите няма да продължи, тъй като пазарът намери точния си баланс. Но тук, бих искал да подчертая, че ние ще продължим да следваме политиката да предлагаме продукти с фиксирани лихви и месечни вноски за целия период на кредита.

Вашата прогноза за развитието на небанковото кредитиране през второто полугодие на годината?

Според мен през третото тримесечие няма да има значителна промяна, но се очаква, че вътрешното потребление ще се увеличи през последните три месеца на годината или в началото на 2012 г., а това ще доведе и до нарастване на потребителското кредитиране.

Какъв е средният размер на кредита за стоки на полугодието спрямо същия период на миналата година?

Като изпълнителен директор на БНП Париба Лични Финанси, България мога да коментирам единствено цифрите за нашата компания. Средният размер на кредитите за покупка на стоки на изплащане е малко под 1000 лева, което е много близко до нивата от 2010 г.

Какъв е общият брой на кредитите, които сте отпуснали на полугодието и какво място на пазара ви отрежда това?

Към момента не бих могъл да коментирам общият брой на отпуснатите кредити, но мога да кажа, че за нашия продукт JetCredit, който е за покупката на стоки на изплащане получихме над 90 000 молби през първите шест месеца на годината. На базата на повече от 50 400 от тях изготвихме новото издание на класацията „JetCredit топ 10" за първата половина на 2011 г. Тя класира 10-те най-търсени групи продукти и по-важното - 10-те най-търсени модела от всяка група.

Що се отнася до нашата пазарна позиция, БНП Париба Лични Финанси, България е безспорен лидер при продажбите на потребителски кредити на място - това са заемите, които предлагаме в магазините на нашите партньори. Ние разполагаме с най-голямата дистрибуционна мрежа в страната и предлагаме услугите на компанията в над 3 600 обекта и сме изградили стабилни отношения с над 2 600 бизнес партньори. С новите продукти, които стартирахме се стремим да разширим присъствието си и на пазара на потребителско кредитиране и финансирането на проекти.

Кои са трите типа продукти, за които има най-много запитвания и съответно одобрено финансиране?

Според данните от класацията „JetCredit топ 10" за първата половина на 2011 г. трите най-търсени стоки са телевизори, перални и лаптопи. Това бяха и трите най-търсени продукта през 2010 г.

Класацията предоставя и на самите потребители и на бизнеса ценна информация за тенденциите в потребителското кредитиране. Без да споменаваме марка, ние казваме на хората кой е най-търсеният модел телевизор, хладилник или лаптоп с всички параметри на моделите. Така и търговците и клиентите получават изключително обективна информация, базирана на опита на останалите потребители. Информацията за конкретните модели дава жокер на потребителите при покупка, а тенденциите, които се очертават през всеки следващ период дават ценни насоки на търговците.

Как стоят нещата с необслужваните кредити през първото полугодие спрямо същия период на миналата година? Какви са вашите прогнози?

Ситуацията по отношение на необслужваните кредити се подобрява и не наблюдаваме увеличение на броя на клиентите, които срещат трудности при обслужването на заемите си. Очакваме, че за нашата компания тази тенденция ще се запази, тъй като ние вземаме много сериозни мерки за ограничаване на броя на т.нар. „лоши кредити".

Това е целенасочената политика на отговорно кредитиране, с която БНП Париба Лични Финанси е известна в целия свят и която успешно практикуваме от основаването на компанията Cetelem (сега БНП Париба Лични Финанси) през 1953 г. Ако знаем, че клиентът не може да си позволи кредит го съветваме да отложи своите планове докато финансовото му състояние се стабилизира. Смисълът на отговорното кредитиране е да се отпускат заеми само на хора, които няма да срещнат трудности при покриването на вноските.

Преди няколко седмици пуснахте услугата Credit Plan, какви са първите ви впечатления от това? Как пазарът е възприел новия продукт?

Все още е твърде рано да се даде оценка как пазарът приема новите кредити за финансиране на проект, но аз съм оптимистично настроен. До момента подобни финансови продукти не се предлагаха в България и от сега нататък потребителите ще имат по-голям избор при финансирането на различни проекти.

Кредитите са съобразени с проекта на клиента и неговия профил. Те са с много изгодни условия като лихвите започват от 6,9% и са максимално удобни за потребителите. Друго предимство е, че заемите са с фиксирани лихви и непроменящи се условия за целия период. Така клиентът още с подписването на договора, независимo дали е за година, две или повече знае каква сума ще плати.

Предвиждате ли нови продукти?

Нашата амбиция е да растем и да увеличаваме пазарния си дял. За да я постигнем е важно да предлагаме иновативни продукти като кредит „План", които ще привлекат потребителите. Компанията ще води активна маркетингова политика и ще продължи да разработва атрактивни финансови продукти, но все още е твърде рано да разкрием повече детайли. Вярвам, че БНП Париба Лични Финанси, България ще бъде един от основните двигатели на възстановяването на потреблението и на икономиката.

Съвместно с Кардиф България продължавате да разширявате портфолиото си и със застрахователни услуги. Разпознават ли ви потребителите вече и като застраховател?

БНП Париба Лични Финанси е лидер на пазара на потребителско кредитиране в България и ние предлагаме най-голямото портфолио от специализирани продукти за потребителско кредитиране. Застраховките са част от него и с тяхното предлагане целим да предоставим на клиентите възможно най-добрите услуги - кредити с нулев финансов риск. Това означава, че заемите са са фиксирани лихви и месечни вноски, а застраховките добавят допълнителна стойност към продуктите ни и дават на клиентите спокойствие, че ще могат да обслужват кредита си. Това съще е част от политиката ни на отговорно кредитиране.

В момента предлагаме три вида застраховки. Първата е „Защита на семейството", която покрива рискове като хоспитализация, временна загуба на трудоспособност или фатален изход в резултат на инцидент. Застраховката „Защита на плащанията" защитава изплащането на кредита при непредвидени събития, застрaшаващи здравето и доходите на клиента. Последната, „Защита на имуществото", е услуга позволяваща на клиентите да получат допълнителна сигурност за закупените стоки.