Следващата година събужда опасения в специалистите. Икономическите резултати и статистическите данни показват обезпокоителни резултати. По последни данни ръстът на БВП в Русия се снижава. По оценка на Министерството на икономическото развитие на Русия през 2007 година БВП се е повишил до 8,1%, пише "Утро.ру".

Спадът в растежа на държавните компании не е единственият проблем на руската икономика. Следва да се отбележи и спада на чуждестранните инвестиции и понижението на цените на нефта, както и високия темп на инфлацията. Според мнението на специалистите текущата ситуация в икономиката и действията на властите ще спомогнат тази година да завърши с приемливи показатели на развитие.

Последните събития не могат да се отразят позитивно на ръста на БВП. През второто полугодие ръстът на икономиката ще бъде по-нисък отколкото през първите шест месеца. В края на годината ние прогнозираме ръст от БВП от 7,5%. Този коментар на прави Евгений Нодоршин от Международния институт по икономика и финанси.

Политическият риск в Русия се повиши, защото застави западните инвеститори да преустановят инвестициите в руската икономика. Поскъпването на кредитите може да има негативен ефект върху икономиката на страната. Това коментира  професор Олег Замулин от Руската икономическа школа.

Опасенията са за понижение на чуждестранните инвестиции и вложените средства. Чуждестранните корпорации с техните капиталовложения бяха в авангарда на икономическия ръст на Русия.

Тенденцията за ръст на инфлацията доведоха до съкращение на потребителския пазар. Държавата предприе мерки за понижение на ръста на цените. Изменение се наблюдават на пазара на недвижими имоти. С отслабването на американската национална валута и високата инфлация имоти в долари през последните години поскъпнаха.

Страната е изправена пред избора да задели парични средства за икономиката или да остави ситуацията както е в момента. В първия случай ще нарасне инфлацията , а във втората ситуация се очакват масови уволнения,  закрити много компании и съкращения на заплатите.